Ozvěny Slatiňan


1.duben 2009 Zlatá a diamantová svatba

Dne 18. dubna 2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Růžena a Rudolf Ferešovi.
Dne 25. dubna 2009 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany výročí diamantové svatby manželé Růžena a Bohuslav Krutilovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

1.duben 2009 Daň z nemovitosti

Na základě informace získané u správce daně z nemovitosti Finančního úřadu Chrudim, sdělujeme občanům, že poukázky k úhradě budou poplatníkům rozesílány v průběhu měsíce dubna 2009. V důsledku celostátních změn pozemků a také z důvodu nově stanovených koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti dojde k mírnému navýšení daně. Přepočet provede finanční úřad sám, poplatník nemusí provádět žádnou změnu v daňovém přiznání.

1.duben 2009 Akce ZUŠ Slatiňany v měsíci dubnu

pondělí 6. 4. – 17,00 hodin – sál ZUŠ Slatiňany – Koncert světoznámého kytaristy, profesora Brněnské konzervatoře pana Vladislava Bláhy vstupné: dospělí – 60,-Kč, děti – 40,-Kč

středa 15. 4. – 18,00 hodin – sál ZUŠ Slatiňany – Jarní koncert učitelů vstupné dobrovolné

16. – 29. duben – Výstava VO ZUŠ Slatiňany – Zámek Slatiňany Vernisáž výstavy – čtvrtek 16. 4. – 16,00 hodin vstupné dobrovolné

20. – 24. duben – Týden tance – vystoupení TO ZUŠ Slatiňany – Sokolovna Slatiňany Vystoupení pro veřejnost – středa 22. 4. – 16,00 a 18,00 hodin vstupné dobrovolné1.duben 2009 Něco pro naše čtenáře

I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci březnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Eva Hurychová – Řekla jsem ne tyranovi
Lenka Procházková – Slunce v úplňku
Renata Maryšková

1.duben 2009 Infocentrum informuje

Letos Vás opět zveme na „Putování za pověstmi Chrudimska Hlinecka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském roce nestihli navštívit zajímavá místa našeho regionu, máme znovu připravenu zajímavou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se zastavit v našem Informačním centru ve Slatiňanech pro bližší informace, nebo se podívat na naše .

1.duben 2009 Saxofony na 62. Laskavém večeru

Společenský dům zažije ve čtvrtek 16. dubna opravdu říznou muziku. Jazzové melodie zahraje saxofonové kvarteto z Pardubic. Tvoří ho tři mladí hudebníci a jejich vedoucí Pavel Merta. Hudba bude doplněna verši východočeských básníků. Laskavý večer začíná tradičně v 19 hodin a za tradiční vstupné 50 korun dostanete tradiční malé pohoštění.

1.duben 2009 Ptáme se za Vás

Jsou mezi námi lidé, kteří i když možná nejméně zmiňovaní ze všech složek záchranného systému, pomáhají nám občanům řešit velice svízelné situace, do kterých se určitě stále častěji dostáváme. Jsou důležitou složkou zásahu při požáru, dopravní nehodě nebo například při likvidaci škodlivých látek nebo při oznámení o znečištění řeky, silnice či ovzduší. Ano, mám na mysli dobrovolné hasiče, kteří tvoří nedílnou součást Integrovaného záchranného systému, a bez jejich pomoci a spolupráce si to dnes asi vůbec nikdo nedovede představit. Navážu na článek v minulém čísle Ozvěn, kdy jste si mohli přečíst zprávu o činnosti jejich sboru ve Slatiňanech za minulý rok a vyzpovídám jednoho z nich, člověka, který o jejich práci a pomoci může vyprávět. Je jím František Rulík mladší, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Slatiňan (SDH), a zároveň její velitel. Jelikož se známe, dovolte mi, prosím, abych svému hostovi tykala.

Jak vůbec začala tvá hasičská „kariéra“, jsi hasičem asi odmalička nebo se mýlím? Byl jsi nejdříve dobrovolným hasičem, co rozhodlo o tom, že se tvůj koníček stal i tvým životním povoláním, můžu-li to takto říci?
Ano máš pravdu v tom, že bylo vždy mým přáním stát se hasičem. Není ani divu, když můj otec, coby mladý hasič, začínal u sboru ve Slatiňanech a posléze po více jak třiceti letech odcházel do důchodu od profesionálních hasičů z Chrudimi. Je tedy jasné, že u nás doma byla „hasičina“ na denním pořádku, nehledě na to, že moje maminka i bratr jsou od mládí též u dobrovolných hasičů. Já jsem osobně začal v 6 letech chodit do kroužku mladých hasičů a postupem času jsem se dopracoval až na velitele jednotky ve Slatiňanech. To, že se koníček stal mým povoláním, byl vždy můj sen, a nikdy jsem si nepřipouštěl, že by se nesplnil.

Kolik členů tvoří slatiňanská jednotka, je dostatečně velká nebo by bylo potřeba vaše řady rozšířit? A jak se může vlastně zájemce hasičem stát? Jaké profese zastávají dobrovolní hasiči ze Slatiňan v civilním životě? Je kromě tebe ještě u dobrovolníků nějaký profesionál?
Ve Slatiňanech čítá jednotka 21 členů, což je dostačující počet hasičů pro výjezd. Samozřejmě to neznamená, že noví zájemci by neměli šanci stát se jejími členy, věk nezastavíš, případně i nemoci, takže jsme rádi za každého nového člena. Co se týče povolání členů v jednotce je to různorodá směsice lidí, od profesionálního hasiče, přes řidiče záchranné služby až například k ošetřovateli koní. U našeho sboru jsme tři profesionálové a čtyři příslušníci závodního požárního sboru. Jak se stát dobrovolným hasičem? Jednoduše mít zájem, přijít mezi nás a my se postaráme o to zbývající (školení, výstroj, společenské akce apod.).

Kdo vlastně koordinuje vaši práci a komu jste podřízeni?
Nejdříve si musíme uvědomit, že SDH Slatiňany (Sbor dobrovolných hasičů) a JSDH Města Slatiňany (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) jsou dva rozdílné subjekty. První subjekt což je SDH - je obyčejná zájmová organizace (občanské sdružení) a druhý subjekt JSDH je jednotka zřizovaná Městem Slatiňany (to je těch 21 chlapů co jezdí k zásahům). Dále zřizovatel – město jmenuje velitele této jednotky, členové jednotky mají pracovně právní vztah k zřizovateli. To znamená, že jednotku řídím já jako velitel, a potažmo podléháme starostovi města Slatiňany, MVDr. Ivanu Jeníkovi. Co se týká zásahové činnosti, jsme vysíláni a podřízeni KOPISU (Krajské operační a informační středisko HZS) a veliteli zásahu přímo při výjezdu.

Jak je to s vybavením vaší jednotky. Dříve jste vyjížděli „jenom“ k požárům, dnes jste velice často nápomocni například u dopravních nehod, je tomu tak? Jak vypadá třeba taková statistika v počtu zásahů před 5 lety a nyní? A bylo potřeba také dovybavit základnu něčím nadstandartním? Nebo vlastně, jak je vybaveno vaše výjezdové vozidlo?
O statistice jste si mohli přečíst už v minulých Ozvěnách. Byl zmíněn rekordní počet výjezdů v loňském roce, a to celkem 52 výjezdů na žádost KOPIS Pardubice. Tak například v roce 2004 jsme vyjeli za rok k 20 výjezdům, a to převážně k požárům, kdežto poslední roky se naše práce rozšířila i na jiné druhy zásahů. Od dopravních nehod, požárů, úniků ropných produktů, čerpání vody přes likvidaci obtížného hmyzu, otevírání bytu, řezání a kácení stromů až k vyhledávání osob. S tím samozřejmě souvisí i vybavenost jednotky, kterou máme díky městu Slatiňany a dotacím z krajského úřadu na velice slušné úrovni. Máme čtyři roky staré cisternové vozidlo na podvozku Man, dále základní sadu na vyprošťování z havarovaných vozidel a mnoho jiných a potřebných věcí k naší práci. Letos, pokud nám vyjde dotace od kraje, bude proveden nákup, a zároveň montáž elektrického navijáku na vozidlo Man (na dopravní nehody), dále čekáme na převod dodávkového vozidla od Policie ČR pro potřebu jednotky. Samozřejmě, že se najdou i negativa ve výbavě, např. staré nevyhovující dýchací přístroje, druhé vozidlo překročilo třicetiletou dobu od svého narození, ale je nám jasné, že každoroční rozpočet města není bezedný, a proto se jednotku snažíme dovybavovat postupně.

Vaše práce je na rozdíl od profesionálů neplacená a zcela zdarma. Není to nespravedlivé, když na místě zásahu odvádíte téměř stejnou práci, nebude třeba ve zmíněném něco měnit?
Použít slova spravedlivá nebo nespravedlivá není na místě. Já jsem vždy byl a budu zastáncem teorie, že kdo chce být dobrovolným hasičem, tak musí sám od sebe chtít pomáhat druhým lidem. Ano, jsem i profesionální hasič, měl jsem to štěstí se jím stát, některým se toto přání nesplnilo, ale nerozhoduje u mě, jestli jedu k zásahu zadarmo nebo za peníze. Vždy když školíme s jednotkou, tak klukům připomínám, že my dobrovolní, jsme tady pro lidi, na pomoc profesionálům a jiným složkám, když to potřebují. Jestli se něco bude v této otázce měnit, tak v letošním roce určitě, protože vstupujeme do programu služeb a odměňování členů jednotky. Co to znamená? Znamená to, že splňujeme požadavky na jednotku JPO II, např. výjezd pro jednotku do 5 min od nahlášení, držení každodenních služeb minimálně jedno vozidlo + 4 osoby, vybavenost jednotky, a za to dostaneme státní potažmo krajskou dotaci na odměny členům v jednotce. Nebude to sice nic horentního za celý rok, ale už to je nějaká odměna za desítky a stovky hodin strávených u hasičů.

V čem spočívá vaše práce, jak máte zorganizované výjezdy a pokrytí posádek? Jelikož jezdíte k dopravním nehodám, asi to někdy není moc pěkný zážitek, je to určitě hodně náročné na psychiku? A jak se s tím vyrovnáváte? Musíte znát také základy první pomoci. Účastníte se nějakých školení nebo jak získáváte zdravotnickou praxi?
Organizace výjezdů je daná zařazením v jednotce (velitel, velitel družstva, strojník, hasič) a samozřejmě možností dostupností členů jednotky, jak z domova tak třeba z práce (možnost náhrady mzdy zaměstnavateli od města). Samozřejmě že někdy mohou být zásahy velmi nepříjemné (např. hledání utonulého dítěte na dětském táboře), a proto se celá jednotka pravidelně školí jak v praktických, tak i teoretických věcech. Zdravotnickou přípravu nám zajišťují lektorky ze Záchranné služby ze střediska Chrudim, dále např. psychologickou službu – Postraumatický tým, a jiná témata zajišťují lektoři z hasičské stanice Chrudim. V neposlední řadě si školíme svými osvědčenými členy např. starostou sboru Rulíkem Františkem starším.

Jak velký zájem je v současné době o povolání hasič – dobrovolný hasič? Jaká jsou rizika této profese? A naopak, co vám toto povolání dává – přináší?
Zájem je. Je to samozřejmě spjato s počtem výjezdů jednotky, s vybaveností a nesmím opomenout i kolektivem, jak mladých, tak i těch starších kmetů v jednotce. Rizika jsou při každém povolání, ale snažíme se je eliminovat např. každý dává pozor nejen na sebe, ale i na druhého, provádí se již zmiňované školení, je potřebná důvěra mezi sebou atd. A kdybych měl vybírat pozitiva, tak určitě znalosti , zkušenosti ,kamarádství.

Je to asi práce náročná na čas. Jaký je asi poměr práce v terénu při zásahu a práce na základně? Myslím tím údržbu, přípravu vás členů nebo třeba vozový park, technika atd., mohl bys nám přiblížit práci u vás v hasičské zbrojnici, když je zrovna klid a nemusíte do „terénu“? Brigádnické hodiny zdarma asi pro vás nejsou cizím pojmem, je to tak?
Jelikož jsme si naši „hasičárnu“ postavili sami a nadále si ji udržujeme v provozuschopném stavu,tak je jasné,že to dá dost práce, natož času. Navíc jezdíme na výjezdy, školíme se, soutěžíme v požárním útoku (14 sobot), na údržbu se scházíme každé pondělí a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Počty hodin strávených „hasičinou“ raději nepočítáme. A to jsem opomněl práci pro občany (čistění studní, kácení stromů…) a samozřejmě i práci pro město Slatiňany.

Vaše práce není moc veselá, spíše je na konci nějaké lidské neštěstí, nepříjemnost či přinejmenším svízelná situace. Je snad někdy něco úsměvného nebo situace, která vás pobavila? Stává se také, že je váš příjezd zbytečný nebo vyjeli jste někdy na nějaký anonymní telefonát?
Samozřejmě, že se naskytnou situace, kdy není do smíchu, ale poslední dobou mě spíš mrzí drzost a hlavně arogance lidí okolo nás, kdy jedete pomáhat a ostatní (samozřejmě ne všichni) jsou velice uraženi, když je požádáte o pomoc, nemají čas,nezajímá je to. Plané poplachy samozřejmě jsou a asi budou, protože lidi jsou bezohlední jak sami k sobě, tak k okolí. Samozřejmě, že i nějaká úsměvná historka se najde. Při kontrole cisterny po zásahu vypadla jednomu z kolegů z úst zubní protéza a skončila na dně. My jsme se smáli hodně, kolega už o něco méně. Nedalo se dělat nic jiného, než cisternu opatrně vypustit a drahocenné zuby zachránit…

Díky za rozhovor a přeji co nejméně výjezdů, a když už, tak ať mají vždy dobrý konec…..a děkujeme vám všem!
Ptala se Renata Maryšková

1.duben 2009 Čtveráci poprvé ve Slatiňanech

Zveme všechny příznivce pěkných písniček v pátek 24. dubna 2009 v 16 hodin do Společenského domu, kde Vám k poslechu zahraje skupina Čtveráci, menší formace skupiny Živaňanka, pod vedením kapelníka Jindry Vašíčka. Z širokého repertoáru se můžete těšit nejen na dechovky, ale i písně z muzikálů a nebudou samozřejmě chybět ani písničky na přání.
Přijďte strávit příjemné odpoledne a zazpívat si, jste srdečně zváni.

1.duben 2009 Staré náměstí v proměně času

Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky.
Přibližujeme ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839 (
obr. č. 1).

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konstatovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné objekty z hlediska památkové péče. Přispíval k tomu evidentně jejich špatný technický stav daný stářím, v některých případech i havarijní. Proto se od 70. let v souladu s územním plánem začaly postupně vykupovat zastavěné parcely včetně zahrádek k nim patřící, aby se mohlo přikročit k demolicím a sanaci prostoru pro parkovou úpravu a rozšíření veřejné zeleně (viz. obr.2), pouze však přechodně.

Pro ilustraci uvádíme příklad jedné z chalup čp.2 (viz. dvojobrázek č.3). Její vlastník (A. Dostál) po ovdovění v roce 1968 dožil v Domové důchodců v Heřmanové Městci v němž také zemřel (14.3.1976), čímž byl převod do majetku města usnadněn.

Traduje se, že zmíněná nemovitost si kdysi vyměnila čp. se zámkem. V této souvislosti je třeba říci, že první číslování domů sloužících k obytným účelům se uskutečnilo v obci již za panování Marie Terezie (1740 – 80) v roce 1771 a podchytilo 50 stavení. Josefinský katastr z r. 1785 má v soupisu zařazen zámek čp. 1 (celkem bylo 57 čp).

Dostálova chaloupka z dřevěným štítem v průčelí domu (lomenicí) byla zbourána v r. 1974, avšak nebyla to v pořadí první demolice, tím byl domek čp. 3 majitele F. Škvrni, odstraněný před téměř 90 lety a situovaný v témže prostoru vedle čp. 5 rodiny Buřilových.

Odstraněním obydlí pana Dostála vzniklo volné prostranství zachycené na fotografii ještě s dalšími nemovitostmi (viz. obr. č. 4), které čekal stejný osud. Zcela vlevo je domek čp.4, odstraněný v r. 1985, patřící naposledy manželům Hůrkovým, vpravo vidíme stříšku dosud stojícího chátrajícího stavení, patřícího původně pí Regálové (zemřela 20.12. 1994 v Domově důchodců v Heřmanově Městci), pak městu a nyní je opět v soukromých rukou chalupáře.

Výstavba dvou třicetibytovek na Starém náměstí se realizovala ve dvou etapách. Na obr. č.5 je část druhé bytovky z roku 2002 – 3 s čp. 835, nacházející se právě na pozemku bývalé chatrče pana Dostála. Po více než dvacetileté přestávce se město prozřetelně rozhodlo k nové bytové výstavbě pro četné zájemce o bydlení.

Architektura moderních bytovek změnila urbanistický ráz náměstí. Nabídla zájemcům mnohem vyšší komfort bydlení než měli jejich předchůdci, přebývající v nedůstojných podmínkách individuální zástavby z předminulého století. I když název náměstí nebyl inovován, připomíná žijícím pamětníkům zaniklou starou část města, eventuálně návse.

Ing. Milan Vorel

1.duben 2009 Konference na zámku

Hipologické muzeum začne sezónu výstavami. První důležitější akcí pro příznivce přednášek o koních bude tzv. malá hipologická konference, která se uskuteční v sobotu 25. dubna od 9 do 13 hodin v zámecké knihovně, a je určena široké veřejnosti. K přednášejícím budou patřit zkušení odborníci jako Otto Dlabola, Ing. Jaroslav Havlíček, Ing. Karel Regner a Ing. František Petřík. Témata se budou týkat chovu Shagya-arabů, starokladrubských koní, Selské jízdy a samozřejmě hipologického muzea. Zápisné na konferenci se rovná ceně jedné vstupenky čili 90,- Kč/osoba. Akce potrvá od 9.00 do 13.00 hod. a velice ráda vás na této akci uvidím. Přihlásit se můžete na e-mailu: zamek.slatinany@tiscali.cz nebo na telefonu 469 681 112.
Některé výstavy byly naplánovány již v minulém roce, a k nim patří výstava Základní umělecké školy Slatiňany od 17. do 19. 4. a dále například výstava Strojírna Potůček (významná slatiňanská firma na výrobu hasící techniky), která začne 11. května.
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
kastelánka
Na podrobnější rozhovor s paní kastelánkou se můžete těšit v příštích Ozvěnách.

1.duben 2009 Změny na zámku a v muzeu ve Slatiňanech

Milí příznivci slatiňanského zámku a hipologického muzea, ráda bych vás co nejsrdečněji pozdravila z jednoho z nejkrásnějších míst ve Slatiňanech. Velmi si vážím toho, že se od února letošního roku mohu starat (i ze světového hlediska) o naprosto jedinečné muzeum a zámek, jelikož od tohoto data zde zastávám funkci kastelánky.
V průběhu nejbližších týdnů a měsíců jistě nalezneme příležitosti ke vzájemnému setkání na plánovaných akcích muzea či Infocentra ve Slatiňanech. Rovněž si velmi vážím možnosti další spolupráce s  Ing. Jaroslavem Havlíčkem, který stejně jako Růžena Horáková, zasvětil zdejšímu zámku svůj život. Budu se snažit pokračovat v jejich šlépějích, a budu se velmi těšit na vaše návštěvy, a to od generací nejmladších až po ty nejzkušenější.

Návštěvní sezóna začíná již v dubnu, ovšem v tomto měsíci bude zámek otevřen pouze o sobotách a nedělích a svátcích od 10 do 16 hodin. V dalším období bude otevřen každý den kromě pondělků až do konce září, a to od 10 do 16 hod., a v říjnu bude stejný režim jako v dubnu.

Vstupné je určováno Národním památkovým ústavem a pro letošní rok je stanoveno na 90,- Kč na osobu, snížené činí 60,- Kč na osobu.

Bližší informace získáte na webových stránkách www.hippologickemuzeumslatinany.cz, další nové webové stránky se právě tvoří. Telefonické objednání návštěv zámku pro větší skupiny je na tel. 469 681 112, faxovat můžete na tel. 469 682 384.

Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
kastelánka

1.duben 2009 Velikonoční výstava

Svaz diabetiků pořádá Velikonoční výstavu ve Společenském domě.
Výstava bude ve dnech 2.4. až 4.4.2009.
Otevřeno:
2.4.2009 10.00 – 16.30 hodin
3.4.2009 10.00 – 16.30 hodin
4.4.2009 9.00 – 15.00 hodin
Na výstavě bude možnost některé výrobky i zakoupit.
Svaz diabetiků se těší na Vaši účast.

1.duben 2009 Krajské kolo Ekologické olympiády

V březnu pořádalo středisko Junáka Slatiňany na Tyrolském srubu v Kochánovicích Krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je přírodovědná soutěž pro tříčlenná družstva ze středních škol nebo zájmových organizací. Zúčastnilo se osm družstev z pěti středních škol.

Soutěž měla tři části. V pátek proběhl těžký test z různých oblastí biologie a večer jsme se věnovali poznávání přírodnin. Studenti měli za úkol poznat přírodniny z oblastí: rostliny, větvičky stromů, peří ptáků, minerály a horniny, fotky, lebky a stopy zvířat. V sobotu pak družstva musela důkladně zpracovat a připravit praktickou část na téma „Tornádo, které postihlo Pardubicko v červnu 2008“. Důsledky této živelné pohromy jsou v Kochánovicích názorně viditelné. Družstva se tak mohla seznámit s kalamitou a také si připravit povídání a plakát zabývající se jejím průběhem, následky a také možnostmi nápravy. Všichni studenti se s nástrahami soutěže dobře poradili. Zvítězilo družstvo Junáka Slatiňany v tomto složení: Barbora Štěpánková, Alžběta Kolková a Monika Slaninová. Druhé bylo družstvo z Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku a třetí skončilo družstvo z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky od sponzorů:
Ekomonitor, SCHKO Železných hor a Keramická dílna Aleny Effenbergerové a dále si pak každé družstvo mohlo vybrat knížku s přírodní tématikou. Děkujeme všem sponzorům a organizátorům.

Za organizátora Kateřina Doležalová a Pavel Brůžek

1.duben 2009 Stručná zpráva z činnosti skautského střediska

V lednu jsme uspořádali tradiční lyžařskou víkendovou výpravu do Krkonoš, které se účastnilo asi 40 dětí. V současné době již nabízíme běžky, sjezdovky i snowboard. Osm vedoucích se v uplynulých měsících stalo kvalifikovanými instruktory pro lyžování či snowboard.

V únoru proběhla velká večerní pátrací hra po Slatiňanech, které se účastnili kromě dětí i někteří rodiče. Hra byla zaměřena na tématiku „Stínadel“ a „Rychlých šípů“.

V Jizerských horách jsme uspořádali o jarních prázdninách již po páté týdenní lyžařský pobyt rodin s malými dětmi – tzv. zimní rodinný skauting.

V březnu se konal již osmý skautský ples, tentokrát korálkový.

Od února organizujeme vzdělávací semináře pro vedoucí. První téma bylo zaměřeno na práci s autoritou , odměny a tresty, druhé se bude zabývat problematikou prevence šikany.

V dubnu proběhne tradiční setkání sv. Jiří s bohatým programem. Rovněž se můžete těšit na obvyklé Čarodějnice spojené s hrami a soutěžemi.

Koncem května odjíždíme na mezinárodní skautské setkání do Intercamp do Holandska.
V červnu proběhne vodácká víkendová výprava. Na léto chystáme čtyři tábory.
Krom toho pravidelně probíhají schůzky a výpravy jednotlivých oddílů.

Počet členů narůstá. Sledujte www.skaut-slatinany.cz
Za středisko Junáka D. Vychodil

1.duben 2009 Taneční 2009

Přihlášky do letošních tanečních, které budou zahájeny 4. září 2009 v sokolovně ve Slatiňanech pod vedením učitelů tance manželů Falhaurových, budou přijímány v sokolovně dne 16. dubna 2009 od 17.00 do 18.00 hod. Cena kurzu 1 300 Kč a bude vybírána zároveň s přihlášením. Jiný termín přihlášení a bližší informace je možné získat na tel. č. 608970115.


(c) 2006 Autor