Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Hasičský sbor působí ve městě nepřetržitě od svého založení v roce 1882. V uplynulém období měl celkem 69 členů a z toho 39 mužů, 15 žen a 15 mladých hasičů. Práce sboru je vždy zhodnocena za uplynulé období a zároveň i vytyčena na příští rok výroční valnou hromadou. Práce sboru je řízena výborem a ten stanovuje v ročním plánu schůze a činnost.

Za uplynulý rok bylo uskutečněno 12 schůzí výboru, 5 valných hromad, z nichž 1 výroční a 2 schůze okrsku. Mimoto se každý rok pravidelně shromáždí sbor na zahájení sportovní sezony 30. 4. a dále pak v polovině listopadu k ukončení sezony soutěží v požárním sportu. Sbor má postaveno 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů, 2 družstva mladých hasičů rozdělených podle věku. Družstva dospělých se zúčastnila 10ti ligových soutěží a mimoto 4 soutěží pořádaných okolními sbory v rámci výročí. Sbor poskytl pomoc věcnou, radou i účastí na oslavě 100. výročí založení sboru v Trpišově. SDH již tradičně uspořádal soutěž v požárním útoku O pohár Města Slatiňan a to již 32. ročník, kterého se 20. září zúčastnilo 30 družstev žen a mužů. Vzápětí 27. září sbor uspořádal pohárovou soutěž mladých hasičů za účasti 25 družstev. Pro mladé hasiče jako tradičně uspořádal letní tábor na Řece u Krucemburku. Sbor zorganizoval v listopadu sběrovou akci ke zlepšení finanční situace. Tato akce se však minula účinkem díky nastupující krizi a tím i pádem cen železa a následným předpokládaným výnosem z této akce.

Nejen prací, ale i kulturou, poznáním i dobrým mokem je živ hasič a proto 11.10. byl uspořádán zájezd na národní kulturní památku do Mikulčic, Hodonína a Vinného sklepa do Velkých Pavlovic. Tento zájezd byl plně obsazen a měl mezi členy mimořádný úspěch.

Při hodnocení roku 2008 není možné se nezmínit o té nejpodstatnější práci hasičů, a to je o zásahové jednotce, která se za SDH prezentuje. Z 39 mužů, kteří jsou ve sboru jejich 21 členy zásahové jednotky požární ochrany města a tato jednotka je zařazen a v kategorii II. Právě rok 2008 byl pro tuto jednotku nejen loni, ale i v celé historii našeho sboru rokem s největším počtem zásahů a to celkem 52 výjezdů, z toho 32 mimo hranice katastru města Slatiňan. Ve Slatiňanech to byl například 16.5. požár bytového domu na Starém náměstí, dále pak souvislý zásah ve Slatiňanech a okolí, který začal 25.6. a po 4 dny se jednotka podílela na likvidaci následků tajfunu. Mezi velmi náročný patřil i noční zásah 2.7. v Mladoňovicích při hledání skupiny mladých lidí a v neposlední řadě během roku 2008 jednotka vyjela k vícero událostem např. k osmi dopravním nehodám, na události způsobené záplavami, k otevírání bytu a většímu počtu požárů.Tato jednotka nejenže se školí, cvičí a zasahuje, ale rovněž i udržuje akceschopnou techniku a hasičskou zbrojnici. V očekávání, že v roce 2009 bude městu a tím i jednotce přiděleno od Policie ČR starší vozidlo, tak v měsíci listopadu provedla jednotka výměnu přední stěny u přístřešku a na tuto stěnu dal sbor ze své pokladny 6000 Kč a město ze svého rozpočtu uhradilo automatická vrata. Veškeré práce s touto akcí se odpracovaly zdarma.

Rok 2008 bude patřit v historii sboru k těm nejnáročnějším, ale také k nejlepším. Rulík František st.
starosta SDH

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany