Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 4.října 2008 paní zastupitelkou Ing.Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci:

Bláhová Lucie Slatiňany, Husova 383
Hübner Lukáš Slatiňany, Štěpánkova 347
Kreminová Alexandra Slatiňany, Nerudova 163
Moková Bára Slatiňany, Tyršova 704
Pavlíková Adina Slatiňany Tyršova 705
Pluhařová Martina Slatiňany, Presy 806
Štursa Adam Slatiňany, Nerudova 162

Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany pod vedením pana učitele Jiřiho Korečka, paní učitelky Jiřina Hrubé a za hudebního doprovodu pana učitele Daniela Štulpy. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.listopad 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany