Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V sobotu 27. září jsme s klubem českých turistů byli na výletě na Vysočinu. Vlakem jsme jeli do Pusté Kamenice. Je to bývalá hornická ves, v okolí byly doly na železnou rudu. V 18. století tu byla huť a jedna část obce má dosud název Pec. Ten přívlastek Pustá je až z doby po třicetileté válce. Tehdejší Kamenice byla totiž zničena Švédy. Z toho času pochází vyprávění o stavu místního kostela, kde na oltáři místo bílého ubrusu bylo nachumeleno. Kostel je nyní v pěkném stavu, při jednom dřívějším výletě jsme byli na prohlídce. Dnes jsme ale z druhé zastávky na konci vesnice mířili kolem hájenky Bukovina do lesa, Zajímavé je, že sem někam se bez ohledu na podnebí zatoulal párek supů a dokonce tu vyvedl mladé.

V lese okolo naší cesty se někteří z nás snažili i houbařit a přesto, že nás bylo přes 30, něco se našlo. Příjemné počasí nám menší množství hub vynahrazovalo a tak jsme si u druhé Bukoviny – kapličky a další hájenky trochu poseděli. Setkali jsme se tu i se dvěma skupinami jiných turistů. V restauraci v Borové, kde jsme už byli při jiných výletech, nás čekal odpočinek a oběd.

Pan restauratér tu měl sice svatební oběd svého syna, ale na péči o nás to nemělo špatný vliv. Spíše naopak. Dokonce jsme dostali i svatební cukroví. Čtrnáct dní nato jsme jeli vlakem do Ostroměře. Je to zemědělská a ovocnářská obec a železniční křižovatka pod Chlumy, na říčce Javorce. Chlumy jsou 26 km dlouhé pásmo pískovcových vrchů mezi Konecchlumím a Velkým Vřešťovem. Tvoří je tři samostatná pásma: Mlázovický chlum (ten je nad Ostroměří), Hořický a Vřešťovský chlum. Pískovce tu jsou v různých odstínech od bílé až po žlutou a zelenou barvu, různé tvrdosti a opracovatelnosti. Místní stavební pískovec se používal k obkladům budov (pražský chrám sv. Víta, Národní muzeum, Národní divadlo), hořický zase pro sochařské práce a tvrdý pro výrobu brusů atd. Pod Chlumy je úrodná rovina s nejkvalitnější zemědělskou půdou. A právě tato úrodnost , přístup k vodě i příznivé klimatické podmínky měly vliv na život zde, a to už od pravěku. Tady v okolí se našly předměty, svědčící o osídlení v době kamenné (sekyry z pazourku), bronzové (bronzové náramky nalezené v lese U Hrozného buku), slezskoplatěnické a mladší fáze kultury lužické. Zajímavé jsou nálezy z počátku doby železné (žárové pohřebiště), z keltské kultury (hrob Kelta), i ze starší doby římské (zlomek keramiky). Velký odkaz minulosti tu zanechalo slovanské osídlení. Slavníkovci tu vybudovali rozsáhlé hradiště s místy až 8 m vysokými valy. S touto dobou souvisí nález nádobky se 415 stříbrnými denáry a vzácné černé perly. Přibližně v polovině 16. století byla postavena renesanční tvrz Hradišťko, v dnešní podobě barokní hospodářský dvůr. Je až symbolické, že v Ostroměři se narodil Eduard Štorch – učitel, archeolog a spisovatel – autor knih o pravěku. Druhým významným rodákem je filmový režisér a scénarista Karel Zeman – autor mimo jiné i filmu Cesta do pravěku. Jim a třetímu rodákovi, Matěji Kopeckému (potomku loutkářského rodu) je věnováno místní muzeum, poutavá expozice, kterou jsme si se zájmem prohlíželi. Ale než jsme došli k muzeu, ještě jsme obdivovali pískovcovou budovu místního nádraží (oceněnou v r. 2007) a budovu Antiku – kamennou stavbu bývalého zájezdního hostince, na níž je vidět kvalita i krása místního pískovce.

Od muzea jsme šli na procházku lesy kolem Javorky – k památníku Aloise Jiráska pod Libínem. To je osada v místě, kde začíná chlum Hořický. V 17. století se zde pro hořickou vrchnost pálila kolomaz a v letech 1916 – 1918 tu byly ukryty důležité listiny T.G.Masaryka. Částí Mlázovického chlumu jsme došli k Hroznému buku, kde byl kdysi zavražděn pan Vomáčko, kameník z nedalekého lomu Vlčí jáma – když šel domů s výplatou. My jsme pak podle už zmíněných valů došli zpátky do Ostroměře. Cestou jsme ještě obdivovali místní roubenky. Následoval oběd v restauraci a už jen cesta vlakem domů. A protože tu je více příležitostí k výletům, ještě se sem někdy vrátíme.

Marie Boušková, KČT Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.listopad 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany