Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Okrasou města je park J. Johna před základní školou. Po realizaci úprav navržených architektem M. Stejskalem v loňském roce získal na estetickém vzhledu a je nyní častěji využíván k odpočinku a krátké siestě ve stínu zeleně vzrostlých stromů. Přispělo k tomu též osazení parku větším počtem laviček včetně pro teenagery bidlových posedů, a to i u nově zřízených průchozích cest.

V parku se nalézá několik drobných staveb, z nichž nejstarší je památník tvaru komolého jehlanu se seznamem obětí I. světové války, umístěný tehdy v zadní části školní zahrady při Nasavrcké ulici, dnes T.G.Masaryka.

Odhalení tohoto válečného pomníku se uskutečnilo v neděli 20. května 1923 za početné úcasti veřejnosti. Vzpomínkovému aktu předcházelo ustavení Sdružení k uctění památky oběti světové války, jehož předsedou byl Antonín Tesař, působící zároveň ve funkci starosty obce. To vyhlásilo veřejnou peněžní sbírku na jeho zhotovení, přičemž s předběžnými návrhy památníku byli seznamováni pozůstalí a příbuzní zahynuvších 60 vojínů, neboť jejich jména měla být vyryta do žulové desky jehlanu.

Na základě doporučení výboru zmíněného sdružení byl akceptován umělecký výtvor navržený hořickou sochařskou školou, stojící již na návsi obce Hostovice na Pardubicku, a zadán sochaři V. Zahálkovi, aby jej vytesal ze slezské žuly.

Slatiňanská varianta se od hostovického originálu liší ve dvou úpravách. První změnou je patrně opomenutí, protože na něm chybějí roky válečného běsnění, které jsou na všech ostatních objektech tohoto typu v každé obci či městě vždy vyznačeny.

Druhá změna vzešla kupodivu z iniciativy sdružení a týká se legendy na čelní straně pylonu, která měla působit jako memento, apelující na sentiment člověka. Ze zaslaných textů od renomovaných spisovatelů byl vybrán epitaf básníka a prozaika J. S. Machara, který zní :

“V cizích službách a za cizí zájmy jsme položili své životy a z naší krve vzešla vaše svobodná vlast. Předejte ji svým dětem volnou, čistou a spravedlivou. A nutno-li hajte ji do posledního dechu. Tím jste povinni svým dětem i nám (2.5.1923).”

Odhalení tohoto pomníku padlých bylo zachyceno na několika pohlednicových fotografiích, z nichž se dosud nalezla pouze jediná, kterou přetiskujeme vedle celkového pohledu.

Z nedostatku obrazového materiálu přibližujeme tuto poslední poctu nevrátivších se mužů z války krátce slovy, pro obec událost historickou a dosud zcela ojedinělou.

Program byl zahájen průvodem od Kaštanky přes obec k pomníku, na jehož čele bylo žactvo s věnci a kyticemi (vidíme je v bílých šatech na fotu kolem památníku). Pozornost poutal alegorický vůz, předvádějící loučení vojína s nejbližšími, odjezd na frontu a smrt na bojišti.

Po příchodu na místo vystoupil s projevem předseda sdružení Tesař, po něm následovaly vzletné proslovy hostů a zástupců spolků, zazněly též básně a sborový zpěv, oslavnými ódami velebící nabytou svobodnou vlast. Předseda místního osvětového odboru V. Kotěra převzal pomník pod ochranu obce. Památná listina napsaná na pergamenu byla uložena při jeho stavbě do základu (autorem textu byl tajemník J. Polívka).

Dvacátéhosmého října jsme si připomněli 90. výročí vzniku samostatného Československého státu a položením věnce k tomuto památníku obětí války projevujeme účast těm, kteří padli daleko od domova a tam také našli poslední místo odpočinku. Jejich smrt nebyla marná, jak bylo výše řečeno, proto je nám tento důstojný rov hrdinů tak drahý, zasluhuje si naší úctu a vděk.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.listopad 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany