Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V sobotu 21. června jsme se s KČT Slatiňany zúčastnili Svatojánského dne. Dopoledne jsme jeli vlakem do Chrudimě na Svatojánský jarmark, který se konal v keltské inspiraci.

V příjemných stáncích na náměstí byly nabízeny různé tradiční výrobky. Dřevěné zboží, med a něco z něho, potraviny zdravé výživy, keramika. Výborné sýry tu prodávala Kozí farma. Velký zájem návštěvníků získal stánek se sýry holandskými. Zajímavá byla prezentace občanského sdružení Boii, navazujícího na keltské historické kořeny.

Odpoledne jsme měli procházku k nové rozhledně Báře. Cestou jsme sledovali i právě probíhající Pohádkový les, který se všem dětem viditelně líbil. Je to skutečně záslužná, dá se říci, i tradiční akce. U rozhledny už bylo hodně lidí. Tato vyhlídková věž vyrostla nedaleko Slatiňan, v lese na Podhůře u Čertovy skalky. Autor Martin Rajniš ji navrhl ve tvaru trojbokého jehlanu. Na rozhlednu čekala fronta a tak jsme si řekli, že na ni vystoupáme jindy. To jsme ovšem netušili jak ji za několik dní vichřice poničí. Ale na tu obnovenou se někdy vypravíme.

4. července jsme jeli do Prahy, do Troje. Začátek cesty nebyl dobrý, cestou na nádraží pršelo a vlak měl velké zpoždění. Ale nakonec jsme dojeli dobře, před Prahou uschlé deštníky uložili do batůžků a už je nepotřebovali. Od stanice Metra jsme v autobuse MHD minuli Botanickou zahradu i zámek Troja a dojeli na konečnou – na zastávku V Podhoří.Přes Vltavu jsme se zdola dívali na Babu – zříceninu uměle upravenou ze starého viničního lisu ze 17. století. Vzpomínali jsme na výlet, kdy jsme právě na Babě byli. V jejím okolí bylo v dávných dobách opevněné výšinné sídliště, obydlené už v mladší době kamenné. Dávné osídlení bylo i na stráni za námi – u objektu zvaného Sklenářka. ještě jsme se dívali na přírodní památku Podbabské skály. Přiblížili jsme si tady i historii navštívené městské části Prahy. Troja se původně jmenovala Zadní Ovenec, resp. Zadní Oveneč. Střídali se tu různí majitelé, např. na počátku 12. století patřila osada premonsrátskému klášteru v Teplé. Od 14. století tu bývaly četné vinice. Na tuto tradici navazuje dnešní Botanická zahrada hl.m. Prahy. Po chvíli jsme se zase autobusem kousek vrátili a vydali se do Botanické zahrady hl. města Prahy. Nejdříve do skleníku Fata Morgana se spoustou zajímavých rostlin. Ještě tu létali cizokrajní motýli a celou atmosféru dokreslovaly hlasy pralesa, sice z nahrávky, ale výsledek byl působivý. Potom jsme přešli do venkovní expozice. Tady jsme po malém odpočinku občerstvení obdivovali spoustu různobarevných lilií, voňavé plochy levandule i mateřídoušky, porosty zimovzdorných bambusů, množství skalniček, výstavu Klatovských karafiátů atd. Kolem kaple sv. Kláry a stejnojmenných vinic jsme došli k viničnímu domku s vinotékou. Protože byla ten den úžasná viditelnost, byl odtud krásný výhled na Prahu a na trojský zámek a ostatně i naši známou Babu. Zastihli jsme tu i fotografující se svatby. Ke kapli sv. Kláry se váže jeden příběh. Před časem někdy začal znenadání zvonit zvon v kapli. Povídalo se o strašidle. Pak se ale zjistilo, že ze zoo utekla opička a ta se tam chodila houpat na provaze zvonu.

My jsme pak šli na prohlídku Trojského zámku. Ten byl vybudován v letech 1679-85 podle arch. J.B.Matheye. Nechal si ho vystavět Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka, aby získal šlechtický titul – a to se mu podařilo. Místo pro stavbu vybral právě proti Královské oboře (dnešní Stromovka), do níž jezdíval panovník na lov. Trojský zámek byl připraven pro jeho odpočinek a občerstvení. Objekt byl tehdy vlastně za Prahou. Poslední soukromý majitel, statkář Alois Svoboda ho v r. 1922 daroval Československému státu a spolu s ním i svoje pozemky v okolí – pro botanickou a zoologickou zahradu. Zámecký areál byl v letech 1975 – 1988 rekonstruován pro potřeby Galerie hl. m. Prahy.

Prohlédli jsme si i interiér zámku – expozice Věčné léto v římské vile, Ze šlechtických rezidencí i Čínské komnaty. Je tu vystavena řada obrazů, např. Julia Maříka, Adolfa Kosárka, Jaroslava Čermáka, Antonína Chittussiho. Dominantou tu je velký hlavní sál s iluzivní výzdobou. Malby v něm jsou zaměřeny především na oslavu a historii císařského rodu Habsburků. U zámku je krásná zahrada ve francouzském systému. Do zahrady vede dvouramenné schodiště. To je zdobeno plastikami symbolizujícími boj Titánů s antickými bohy. I výzdoba interiéru zámku je převážně na téma antiky. a od toho se odvíjí název zámku a ostatně i této městské části Prahy

V Oranžerii je expozice Bílkova nábytku z interiéru Bílkovy vily na Hradčanech. Ta zde bude po dobu rekonstrukce objektu vily. Odtud jsme se vraceli a zastavili se ještě ve sklepení v Muzeu vína. Tím naše prohlídka končila a pak už byl čas na občerstvení a odjezd domů.

KČT Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.srpen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany