Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V dnešním vydání budeme pokračovat dopravou a poštovnictvím. A jak jsme již v předchozích dílech uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.

Doprava
Železné dráhy.

Rozvoj dopravnictví je dnes hybnou pakou jak výroby, tak i odbytu zboží. Bohužel, že v Chrudimi nebyla zavčas tato pravda pochopena a neučiněny všechny kroky, aby hlavní trať dráhy z Prahy do Brna a Vídně vedena byla Chrudimí, kudy byla původně projektována.

Našimi okresy vedou trati tří drah :
1/ Rakouská severozápadní dráha tratí z Německého Brodu přes Chrudim do Libavy a Liberce. Trať projíždí Medlešice, Chrudim, Slatiňany, Skuteč, Hlinsko, Chotěboř až do Německého Brodu
Vlečka tovární je v Slatiňanech do cukrovaru a rafinerie cukru

2/ Místní dráha chrudimsko – holická. Vede ze stanice Heřmanův Městec, přes Rozhovice, Markovice, Chrudim, Vejvanovice, Hrochův Týnec až do Holic.

3/ Společnost státní dráhy vystavěla v okrese místní dráhu Přelouč – Vápenný Podol.

Silnice
Okresní silnice procházející přes Slatiňany :
Chrudim Slatiňany k Nasavrkům
Slatiňany – Vorel – Zaječice Chrast – Nová Ves (Krouná)
Slatiňany – Stolany – Moravice – Nový Dvůr u Heřmanova Městce
Kočí – Vlčnov – Slatiňany
Chrudim – Presy – Slatiňany

Poštovnictví
Poštovní úřad Slatiňany
obvodu pošty rurální přidělené obce a osady : Škrovád, Kuchánovice, Svídnice, Trpišov, Vyškov, Práčov, Vejsonín, Skalka, Lukavice, Lukavičky, Kunčí.

Pošty vlakové a jízdní
Na trati severozápadní dráhy Německý Brod Pardubice projíždí 3 páry vlaků, jež mají poštovní ambulanci. Ostatní vlaky berou listovní poštu do Pardubic a zpět. Pošta odevzdává se vlakvedoucímu.

Jízdní pošty s dopravou osob :
1/ Chrast – Roubovice
2/ Chrast – Chrast
3/ Chrudim – Slatiňany – Nasavrky
(Do Slatiňan 3 km, odtud do Nasavrk 10 km. Jízdní doba 2 hodiny. Dvakrát denně a to z Chrudimě 6,30 ráno a 10,45 dopoledne, z Nasavrk 1,45 a 4,50).
4/ Chrudim – Seč
5/ Trhová Kamenice- Hlinsko
6/ Heřmanův Městec – Čepy – Pardubice

Telegraf je při všech poštovních úřadech. Výjimku činí Medlešice, Prachovice a Bojanov. Depeše možno podat také na všech železničních stanicích.

Sběrny poštovní spořitelny jsou při všech poštovních úřadech.

Telefon má interurbánní spojení s Pardubicemi a odtud pak s ostatními stanicemi. Domácí centrála má 42 účastníků s veřejnými hovornami při pošt. Úřadě v Hrochově Týnci a Slatiňanech.

S dalšími částmi Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách. Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany