Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Blíží se závěr dalšího školního roku, proto bychom Vás rádi informovali alespoň o některých aktivitách a výsledcích školy.

V končícím školním roce měla škola 402 žáků a zesílil dosavadní trend – velký zájem a přestupy žáků z okolí do naší školy.

Škola pracovala podle svého vzdělávacího programu: „Škola blízká přírodě a lidem“. Kromě výuky ve škole se tak konala řada kurzů, exkurzí, projektů, sportovních a dalších aktivit, jejichž cílem bylo propojit práci ve škole s reálným životem, umožnit hledání souvislostí, rozvíjet žáky všestranně.

Někteří naši žáci měli velké úspěchy při soutěžích: Pythagoriáda 1.-2. místo v okresním kole - Antonín Češík, Mladý zahrádkář 1. místo v okresním kole - Tereza Koberová a Veronika Netolická. Výrazné úspěchy jsme zaznamenali ve sportovní oblasti. To však vydá na samostatný článek.

V přijímacím řízení se „dostalo“ na střední školy v prvním kole 53 žáků, zbývajících 5 v kole druhém.

Na podzim bylo 20 našich žáků na výměnném pobytu ve Švýcarsku a na jaře jsme týden hostili švýcarské děti u nás.

Naše škola byla vybrána spolu s dalšími třemi školami z ČR do mezinárodního projektu: “Globální škola pro 21. století“. Jde o projekt pořádaný britskou Královskou akademií věd a jeho cílem bude podporovat používání metod aktivního učení, metod vedoucích žáky k iniciativnosti a samostatnému učení. Do projektu bude zapojeno osm zemí. Půjde o aktivní spolupráci učitelů a vybrané skupiny žáků, návštěvy zahraničních škol a zavádění nových metod do práce školy.

V létě proběhne plynofikace přístavby, neboť stávající vytápění starými akumulačními kamny přináší mnoho provozních a hygienických potíží. Již tuto zimu jsme v době mrazů museli učit v náhradních prostorách.

Díky úspěšné žádosti města Slatiňany do Operačního programu Životní prostředí (evropské fondy) proběhne v následujících měsících rovněž zateplení budovy přístavby a výměna výplní (okna, dveře).

O práci školy projevili zájem místopředseda senátu ČR JUDr. Petr Pithart a radní Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana Smetanová, kteří nás v červnu navštívili.

Závěrem naší stručné zprávy bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům školy za úsilí a nasazení, které často překračuje jejich obvyklé povinnosti.

Mgr.Daniel Vychodil, Mgr.Ivo Mandy
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany