Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Od října 2006 má Město Slatiňany uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Městskou policií Chrudim. Na pár otázek týkající se jejich činnosti spojené s naším městem mi odpověděl vrchní strážník Josef Kudrnka.

Co je hlavní činností a v čem spočívá práce Městské policie v našem městě?
Je to především zajišťování veřejného pořádku, kontrola dodržování pravidel silničního provozu a správného parkování, měření rychlosti nebo správnost odkládání odpadu na určená místa eventuelně monitorování černých skládek.

Jak dále spolupracujete s naší radnicí ?
Při práci ve vašem městě je používáno služební vozidlo Městské policie. V případě potřeby si výjimečně zapůjčujeme vozidlo Městského úřadu. Tak je možné zabezpečit naši činnost i v místních částech Slatiňan – Kunčí, Trpišov a Škrovád.

Jak často se můžeme v našem městě setkat se strážníkem ve službě?
Dle pokynů vedení radnice jsou určeny dny v měsíci, kdy strážníci vykonávají svoji činnost na území Slatiňan, je to 15 – 20x měsíčně. Mimo uvedené dny je to na jakýkoliv podnět po dobu 24 hodin denně.

Lze strážníka ve městě v případě dotazů, podnětů či stížností kontaktovat, nebo jak může občan našeho města využít jejich přítomnosti v našem městě A nebo již jsou z řad občanů našeho města nějaké dotazy a podněty na vaše strážníky a jaké převládají?
Samozřejmě kontaktovat lze naše strážníky buď osobně nebo na telefonním čísle 156 nebo 469 622 666.
Co se týče dotazů a podnětů z řad občanů jsou to většinou řešení špatně zaparkovaných automobilů, záležitosti týkající se občanského soužití a rušení nočního klidu nebo oznámení o zatoulaných či volně pobíhajících psech.

Máte nějaké případy, kdy byl díky vaší práci odhalen v našem městě nějaký trestný čin nebo zajištěn nějaký pachatel třeba přímo při činu?
Díky kamerovému systému byla zaznamenána rvačka, ničení majetku i dopravní nehoda. Záznamy z nich dopomohly k vyřešení celé záležitosti týkající se zmíněných trestných činů.

Jak je to s nehodovostí na kruhovém objezdu? Existuje nějaká statistika, ve které je porovnána dopravní situace na původní křižovatce se situací na dnešním šišáku?
Nemyslím zrovna statistika, ale určitě nesrovnatelně ubylo dopravních nehod a jeho vybudování je hodnoceno opravdu velice pozitivně. Za celou dobu jeho zprovoznění zaznamenala Městská policie jenom tři lehčí nehody.

Slatiňany projíždějí řidiči v nejednom případě jako závodníci, uveďte nějaký případ nejvyšší nepovolené rychlosti, kterou jste díky preventivnímu měření zaznamenali?
V mezích možností jsou prováděny kontrolní měření rychlosti. Nejvyšší zaznamenaná překročená rychlost na území Slatiňan byla 92 km/hod. Bohužel běžnou rychlostí zaznamenanou při měření je rychlost odpovídající 65 km/hod. Je to různé, jsou dny, kdy není zaznamenáno žádné překročení rychlosti a naopak jedno porušení předpisů za druhým. Mají na to vliv různé okolnosti, doba – spíše hodina měření, počasí nebo roční období.

Jaké jsou vaše zkušenosti na přechodu u školy. Je všeobecně známo, že červená na semaforu není pro řidiče žádnou překážkou. Zlepšila se tato situace díky další kameře umístěné na budově školy?
Není to jednoduché. Skoro každý řidič zpomalí když vidí uniformu městské či státní policie.
Když stojí na přechodu, a to je na přání radnice několikrát v průběhu měsíce před začátkem školního vyučování nebo průběžně z iniciativy Městské policie, většinou se nic závažného neděje. Ale v případě, že je přechod bez dohledu, je to problém.

Budeme věřit, že bude přibývat ukázněných řidičů, tolerantních sousedů a bude ubývat situací, kvůli kterých budete muset vyjíždět do našeho města.
Ptala se Renata Maryšková, Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany