Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Pomalu se blíží ke konci další úspěšný školní rok, který jsme protančili od samého počátku. Již v listopadu začala předtančení na plesích v Bítovanech, následovala předtančení v Nasavrkách a Slatiňanech. V předvánoční době jsem nacvičila s nasavrckými dětmi (v pobočce ZUŠ v Nasavrkách) vánoční tanec se svíčkami, kterým si děti diváky naprosto získaly.

V lednu pak nás čekala taneční soutěž v Králíkách, kde jsme byli také úspěšní.
Avšak hlavní, a dětmi i mnou nejvíce očekávaný týden, byl v dubnu od 21. – 25. 4. 2008. To byl „náš“ Týden tance, který začal generálními zkouškami a pokračoval vystoupením pro veřejnost 2x, pro ZŠ Slatiňany 2x a pro další subjekty 2x (MŠ Slatiňany, ÚSP, ZŠ a MŠ okolních obcí). Atmosféru těchto vystoupení lze těžko popisovat, je velice pěkná a zvláště mládež z druhého stupně základních škol je bezprostřední a dokáže skvěle reagovat a svým velkým potleskem povzbuzovat tanečnice a tanečníky při jednotlivých tanečních choreografiích.

Ani v květnu jsme si s dětmi „neodpočali“ – zúčastnili jsme se již tradičně soutěže Poupata, pak následovala tři vystoupení v Nasavrkách. Příležitostí tančit byla i akce „Slatiňanské pozastavení“ v parku a v červnu se těšíme, jak si zatančíme na „Dnu otevřených dveří“ v ÚSP Slatiňany, kde je rovněž každoročně příjemná atmosféra.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci „Týdnu tance“ a pomohli mi tento náročný projekt realizovat – kolegům, rodičům i prarodičům, kteří zajistili ušití kostýmů, Sokolu Slatiňany za pronajmutí prostor, fotografovi, osvětlovačům a především dětem, s kterými se mi báječně pracuje. Mám velkou radost, že zájem o taneční pohyb stále je a to je pro mne velkou motivací.

Jiřina Doušová
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.červen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany