Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V sobotu 12. dubna byl Klub českých turistů Slatiňany na výletě v Pardubicích. Hlavním naším cílem byla sice výstava Josef Lada, ale podle našeho hesla – všude se najde něco zajímavého, nebylo to jen to.

Od nádraží jsme šli přes Labe a pak Polabinami. Kromě těch činžáků je tu i docela příroda, vybírali jsme si cestičky mezi travnatými plochami. Podle slepého ramene Labe jsme došli k rybníčku Bajkal. Na něm bylo hejno labutí. Už předtím nám jedna pózovala na trávníku. A na jiném byl dokonce pěkně barevný bažantí kohout. Vedle rybníčku je zajímavá, poměrně nová víceúčelová stavba Církve bratrské. Podle vysokoškolského areálu jsme došli k ústí Chrudimky do Labe, kde končil před několika lety náš závěrečný výlet kolem Chrudimky. Tehdy jsme po stopách šli od pramene řeky až k tomuto soutoku.

A to už jsme došli k zámku. Byli jsme tu několikrát. A proto jsme šli shlédnout nové výstavy – půvabnou výstavu Naše děťátko, kde kromě všech těch roztomilých předmětů bylo i puzzle – k našemu údivu z konce 19. století. Potom jsme byli na výstavě Křemen a jeho rodina. Tam jsme viděli nejen množství úžasných kamenů, ale i expozice, ukazující využití těchto nerostů. A že toho bylo. Dá se říci, že křemen je snad všude.I v nás. Na zámku jsou i stálé výstavy – např. Příroda Polabí a výstava hraček. Na ně šli ti z nás, kteří tam ještě nebyli. Potom jsme se prošli kolem zámku – po valech. Cestou jsme obdivovali celý areál, vyhlídky na město, i park s rozkvétajícími magnóliemi a několik pávů. Připomněli jsme si historii zámku a pak malou historku o jednom hajném, který při cestě do Pardubic měl manželce opatřit perník. Protože peníze utratil s kamarády v hospodě, nepřinesl nic. A tady asi došlo k domácí rozmíšce – od manželky se – jak se pak povídalo, dozvěděl, „zač je v Pardubicích perník“.

Přes Příhrádek – Zámeckou a Perštýnskou ulici jsme došli na Perštýnské náměstí. Tady všude jsme obdivovali cenné historické budovy, které i za podpory Pernštejnů vznikly. Domy tu nesou nejstarší stopy pozdně gotické výstavby. Na řadě z nich jsou kamenná ostění a někde i zbytky malovaných nik na zaniklých domovních štítech nad původně jednopatrovými domy. Později bylo město přestavěno ve stylu renesance a domy byly zvýšeny o druhé patro. Z té doby jsou typické obloučkové štíty a okna toho druhého patra osazena terakotovými ostěními. A ta nám tak nějak připomenula pozdější Prefu Pardubice. Radniční objekt na náměstí je z pozdější doby. Vznikl na konci 19. století přestavbou starších domů, a to podle projektu arch. Jana Vejrycha. Zelenou bránu jsme navštívili při výletě v loňském září, a tak jsme se už věnovali výstavě Josef Lada. Po připomenutí jeho života jsme si prohlíželi množství obrazů z rané tvorby, i z té pozdější. Výstava je velice pěkná a zajímavá. A tak nakonec informace pro čtenáře: díla Josefa Lady jsou v domě U Jonáše možno vidět do 4. května 2008.

KČT Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.květen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany