Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Na fotografiích je zachycena původní lokalita na levém nábřeží řeky za bývalým Kabeláčovým mlýnem, v níž se nalézala socha sv. Jana Nepomuckého. Ta se tyčila na zvýšeném náspu a v daném místě 230 let, a to až do roku 1957. Jak je z foto patrno, byla chráněna klenbou vzrostlých stromů jírovce maďalu.

Jan Nepomucký, generální vikář pražského arcibiskupství za vlády krále Václava IV., jehož neadekvátní reakce ve vyhrocené situaci v r. 1393 jej připravila o život, se stal hlavním světcem českého baroka. K tomu došlo avšak o mnoho let dříve před jeho kanonizací v r. 1729. A právě gloriola kolem svatojánského kultu učinila tohoto mučedníka lidovým, z čehož pramenila jeho značná popularita v pokatoličtěných Čechách.

Slatiňanskou repliku sv. Jana z pískovce, podle první bronzové sochy od J. Brokofa na Karlově mostě v Praze z r. 1683, zhotovil Josef Tušic, škrovádský kameník. Jeho iniciály jsou vyryty na zadní straně podstavce reinstalované sochy vedle fary. Za monogramem se skrývají německá slova, stejně je tomu tak i u držitele statku (vrchnosti) na čelní straně, který nechal světce z kamenného monolitu vytesat. Písmena JHZVS, pod nimiž je letopočet 1727, odpovídají jménu Johann Heinrich Zumsand von Sandberg, který převzal statek po svém zemřelém bratrovi (+1717), který skončil v Daliborce jako vězeň pro kruté zacházení s poddanými.

Kamenná socha je originálu velmi podobná (viz. foto). Kolem hlavy má pět hvězdiček, jako svatozář (podle nichž ho prý našli rybáři utonulého ve Vltavě), pokrývku hlavy tvoří biret, celý je zahalen v bílém rouchu zv. rocheta a atributy tvoří krucifix v levé ruce a větévka palmy v pravé jako výraz mučednictví.

Farní kronika zdejší římskokatolické církve zaznamenala četná dění kolem této památné relikvie. Především to bylo procesí, konané na svátek sv. Jana 16.5. od kostela po mši svaté, aby věřící uctili modlitbou nejvyšší oběť strážce zpovědního tajemství. Dále to byla snaha po zlepšení okolí ze strany spolků a jednotlivců např. položení kamenných schodů až k soše, terasovitá úprava vršku mohyly za účelem vysázení květin, ohrazení celého návrší laťovým plotem a jeho natření.

V padesátých letech minulého století, v době vystupňované ateistické propagandy, byl osud této náboženské modly zpečetěn. Do nové doby nezapadal, protože měla jiné idoly. Po jeho odstranění byl celý prostor pietně upraven pro památník obětí II. světové války.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 31.březen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany