Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Slatiňany
Zpráva o činnosti v roce 2007

V roce 2007 pracovalo středisko Junáka Slatiňany v 8 oddílech všech věkových kategorií a dvou kroužcích (ekologický kroužek a kroužek frisbee) s celkovým počtem členů: 185.

Celostřediskové akce:
Skautský ples pro veřejnost
Batolata na sněhu (týdenní pobyt na horách pro veřejnost)
Víkendové setkání sv. Jiří na Šiškovicích (oslava 100 let skautingu a lesní brigáda)
Čarodějnice pro veřejnost (hry pro děti a vatra)
Intercamp ve Francii (týdenní zájezd dětí na mezinárodní skautské setkání do Francie a Lucemburska)
Vodácké víkendové sjíždění Sázavy
2 velké brigády v Šiškovicích
Drakiáda pro veřejnost
Veřejná sbírka Postavme školu v Africe (ve spolupráci s nadací Člověk v tísni)
Mikuláš pro klienty DSS
Mikuláš pro veřejnost
Roznášení Betlémského světýlka

Tábory:
Pořádali jsme 6 táborů
3 čtrnáctidenní dětské ( v Šiškovicích, na Zderazi, a u Proseče)
3 týdenní (roverský v Šiškovicích, oldskautský na Březinách a táboření rodin s malými dětmi na Maděře)

Průběžná činnost:
Každý oddíl má prav ocelné (zpravidla týdenní) schůzky v klubovně ve Společenském domě či v přírodě. Některé oddíly se dále dělí na menší celky – družiny.

Kromě průběžné schůzkové činnosti a velkých celostřediskových akcí pořádaly jednotlivé oddíly další své akce (výpravy, vycházky atd…)

Akce oddílů:
Skauti: průzkum Teplického skalního města, údolí žebra, kaňonů u Prosetína, Keltské stezky u Nasavrk, keltských sejpů u Pohořalky, Krkanky a Strádova Skautky a světlušky: ZOO Praha, Aquapark Hradec Králové, vodácká výprava na Seč Roveři a rangers: několik velkých setkání na Šiškovicích, zimní výprava do Svobody nad Úpou, průzkum magických míst okolí Prahy
Oldskauti: výpravy zaměřené na regionalistiku a historické a geografické zajímavosti
Ekologický kroužek: příprava na ekologickou olympiádu a soutěž Zelená stezka zlatý list, postup do celostátního kola.
Kroužek frisbee: průběžné tréninky ve spolupráci se TJ. Spartak, účast na mnoha soutěžích a zastoupení na mistrovství světa v Anglii.
Rodinný skauting (společenství rodin s malými dětmi): 2 víkendové pobyty v Šiškovicích, týdenní zimní pobyt na horách, týdenní letní táboření.

Zpracováno ze zpráv jednotlivých oddílů.

Mgr. Daniel Vychodil
vedoucí střediska
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany