Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Kouzelným exotickým zákoutím parku byla zahrádka malíře J.V.Černého. Vyskytovala se vedle jeho ateliéru, který byl původně využíván jako porodna březích klisen knížete Auersperga.

Demonstrujeme ji dvěma obrázky, jednak jeho kresbou Fudžijamy, k níž mají Japonci posvátnou úctu, kterou si dle předlohy vymodeloval v miniměřítku ve středu zahrádky, a části plochými kameny vydlážděné cesty s malou pagodou (lampičkou), směřující k jezírku s onou sopkou Fudži.

Černý byl vyznavačem orientálního umění a svoji koncepci uměleckého výtvoru,inspirovanou tradicí země vycházejícího slunce, vytvářel od počátku 30. let minulého století. S prací byl v roce 1935 téměř hotov, chyběly jen drobné úpravy a doplňky.

Při pohledu z verandy malířského tuskula mistra bylo možno celý parter s cizokrajnou vegetací zhlédnout. Návštěvník měl pak dojem, že se nalézá v daleké zemi pod úpatím známé ledovcové hory, neboť vizuální vjem byl velice sugestivní. Podobný úkaz, tentokrát z tropického pásma, vyvolal efekt večerního osvětlení pískovcových luceren, které vrhaly odraz světla do jezírka. Přítomnost umocnil sám původce tohoto exotického ráje, který byl oděn v tmavomodrém kimonu, používající stejný šat k meditacím v typické póze pod mystickou svatyní Fudži.

O jeho vytříbeném citu pro detail svědčí některé podrobnosti. Hladinu jezírka, nad nímž se vypínala kouřící sopka, zdobily rozkvetlé lekníny a ve vodě plavalo několik druhů japonských rybek. Temný lomoz působil vodopád padající z příkré skalky,. Celá zahrádka byla osázena vzácnými květinami, keři a stromy včetně mnoha druhů bonsají a sakur s krásnými květy. Za zmínku stojí labyrint vodních toků (stružek) překlenutém stylově řešeným můstkem.

Tvůrce této zahrádky si výsledek svého záměru, obnášející čas několik let a píle, velmi vážil.

Majstátní Fudži mu totiž symbolizovala Orient, jehož duchovní hodnoty ho provázely životem.

V pokročilém věku nemohl sám zabránit postupnému zanedbávání této exotické rarity, protože na pravidelné ošetřování mu nezbývalo sil. Smutně přihlížel tomu, jak mu vše zarůstá náletovými křovinami a plevelem Ani registrace u památkového úřadu nepomohla, aby se toto jedinečné expozé japonské zahradní kultury na ploše řádově desítek čtverečních metrů udrželo. Ještě za života Černého bohužel zaniklo. Po jeho skonu v roce 1970 byl bývalý ateliér adaptován na byt.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany