Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Od začátku letošního roku je velice diskutovaným tématem všech domácností „Poplatky ve zdravotnictví“.
Na pár nejčastějších otázek nám odpověděla dětská lékařka MUDr. Ivana Malá ze Slatiňan.

Vyjmenovala byste nejběžnější úkony v ordinaci, za které pacient poplatek hradí a kolik Kč a naopak od jakých úkonů je poplatek osvobozen?

30Kč
- klinické vyšetření (podmínkou je, že Vás lékař vyšetří) při různých obtížích
- kašel, bolest v krku, bolest břicha, vyrážka. Platí to i při kontrole po nemoci.
- vyšetření v ambulanci v nemocnici od 7 – 17 hodin
- návštěva lékaře doma
- výdej léku na předpis (každou položku na receptu 30,- Kč – v případě různých léků max. 2 položky, tj.á 60,-Kč recept)

60 Kč
- den pobytu v nemocnici (v nemocnici, lázních, léčebně, ozdravovně, rehabilitačním centru, psychiatrické léčebně)- den přijetí a propuštění se počítá jako 1 den
- doprovod pacienta (např. doprovází-li matka své dítě v nemocnici či zůstává-li matka v nemocnici a dítě v inkubátoru, každý hradí 60,- Kč za den pobytu)

90Kč
- ústavní pohotovostní služba- v nemocnici po17. hodině a o víkendech (pokud pacient o vyšetření – ošetření v nemocnici zůstává, hradí pouze 60 Kč)
- LSPP (lékařská služba první pomoci)

0 Kč
- preventivní prohlídky a očkování dle očkovacího kalendáře
- diagnostická a laboratorní vyšetření – odběr krve, výtěr z krku, převaz rány
- předpis receptu bez vyšetření
- terapie a nácvik
- telefonická konzultace
- „papírování“ a práce sestry
- dárcovství krve
- připojení na umělou ledvinu
- výkony a léky , které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (antikoncepce, vakcína proti klíšťové encefalitidě, potvrzení na řidičský průkaz)

Jakým způsobem hradíme poplatek, je pro nás důležitý doklad o úhradě či nikoli a máme ho tedy vždy vyžadovat?

Poplatek je vybírán v hotovosti, u nás ho vybírá sestřička. Doklad o zaplacení vydáváme na požádání, zatím to bylo jen asi u 1 % ošetřených pacientů. Doklad vám dle mého názoru k ničemu neslouží. Lékař je povinen 1x měsíčně informovat příslušné zdravotní pojišťovny, kteří pacienti a kolikrát v daném měsíci zaplatili regulační poplatek, aby pojišťovna mohla sledovat limit 5 000 Kč a event. jeho překročení.

Pokud je nám špatně, musíme vyhledat lékařskou pomoc, ale nemáme u sebe hotovost na úhradu poplatků, budeme vůbec ošetřeni a jakým způsobem vzniklý dluh uhradíme?

Samozřejmě že budete ošetřeni, poplatek můžete po domluvě uhradit později, u nás například při kontrole po léčbě nebo jinak dle domluvy. V lékárnách se platí ihned, po propuštění z ústavního ošetřování do 8 kalendářních dnů.

Návštěva pohotovosti je také diskutabilní téma, stejně tak jako záchranná služba rychlé pomoci. Pohotovost se platí a záchranka ne je to tak a jak je to s jejím přivoláním?

Sloužím na dětské LSPP (lékařská služba první pomoci), kde se platí poplatek 90 Kč po provedeném vyšetření. RZP (rychlá záchranná pomoc) zavolaná na čísle 155 se neplatí.

Jací pacienti jsou od veškerých poplatků osvobozeni?

Osvobození od poplatků:
- při hmotné nouzi – je nutno prokázat se příslušným dokladem ne starším 30 dnů
- děti z dětských domovů, školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
- pokud soud nařídí ochrannou léčbu
-pokud je nutno řídit se zvláštním opatřením z důvodu léčení infekčního onemocnění, nařízené izolace nebo karantény

Pokud pacient překročí stanovený limit 5.000,-Kč ročně, jakým způsobem obdrží přeplatek zpět? Kdo tyto platby kontroluje. A jsou nějaké úkony – platby, které se do tohoto limitu nezapočítávají?

Do limitu 5 000.- Kč se započítávají regulační poplatky 30 Kč a započitatelné doplatky za léky. Poplatky ve výši 60 Kč a 90 Kč se nezapočítávají. Lékař 1x měsíčně oznamuje pojišťovnám vybrané regulační poplatky a ty je sledují. Při překročení částky 5 000,- Kč ve lhůtě 60 dnů po skončení čtvrtletí pojišťovna uhradí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku přesahující limit.

Má právo lékař vybírat od pacienta poplatek 30 Kč za to, že nám napíše doporučení k odbornému lékaři? Potřebujeme ho vůbec anebo můžeme navštívit odborného lékaře bez doporučení a tedy uhradit 30 Kč jenom u něho?

Pokud přijde pacient k lékaři s nějakými obtížemi, lékař ho vyšetří a dle svého uvážení ho ještě pošle na odborné vyšetření, poplatek 30 Kč se platí. Odborného lékaře můžete navštívit i bez doporučení svého obvodního lékaře. Přesto si myslím, že v některých případech je jistě lepší, pokud Vám lékař, který vás zná, napíše doporučení, kde bude popsán vývoj nemoci, dosavadní vyšetření i léčba.

Co dělat, když pacient s poplatkem, který po něm lékař požaduje nesouhlasí a na koho se můžeme v případě stížnosti ohledně neoprávněné platby obrátit?

Pokud pacient se zaplacením regulačního poplatku nesouhlasí , tak jej lékaři neuhradí. Lékař oznámí pojišťovně, že pacient odmítl uhradit regulační poplatek a pak dle zákona je povinen ho vymáhat písemnou nebo telefonickou urgencí, o kterých udělá záznam do zdravotní dokumentace.Krajním řešením je vymáhání dluhu soudní cestou.
Ze své zkušenosti mohu říci, že u nás zatím všichni pacienti uhradili regulační poplatek, ať už ihned při vyšetření nebo jindy dle domluvy.

Pokud máme jakýkoliv dotaz týkající se zdravotnictví, kam se můžeme obrátit?

Všechny otázky a případy jsme jistě nevyčerpali, vše je podrobně rozepsáno v Metodickém pokynu pro zdravotnická zařízení k aplikaci novely zákona č. 48 / 1997 Sbírky o veřejném zdravotním pojištění nebo vám budou dotazy jistě zodpovězeny na níže uvedených kontaktech:

Ministerstvo zdravotnictví, tel. 224 971 111
Email: veřejnost@mzcr.cz
Česká lékárnická komora, tel. 261 006 502
Email: komora@lekarnici.cz
Česká lékařská komora, tel. 257 211 329
Email: recepce@clkcr.cz
Česká stomatologická komora, te. 234 709 611
Email: csk@dent.cz
Koalice pro zdraví, tel. 261 174 079
Email: info@koaliceprozdravi.cz

Ptala se Renata Maryšková – vedoucí Městské knihovny i Infocentra
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, , , 2.březen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany