Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
O novostavbě školy, postavené v r. 1884-5 třemi architekty ze stavitelského rodu Schmoranzů (Františkem se syny Janem a Františkem, který byl autorem projektu), se psalo v superlativech Nejlépe to vystihuje konstatování kolaudační komise, že v českém království bychom lepší venkovskou školu nenašly. Byla proto dávána za vzor pro další obdobné stavby.

(viz, foto).
Zato popis staré školy, jejíž vyobrazeni se dochovalo a přetiskujeme jej, se vyznačoval despektem, připomínající anachronismus stavu školství v obci. V širokém okolí se nenalézala tak nedůstojná škola, pastouška se více podobající školní chatrči, v níž kromě otřesného bytu řídícího učitele se střídaly ještě dvě třídy (ostatní čtyři byly umístěny v privátních nájmech). Tato neutěšená situace byla stále tíživější, neboť škola nevyhovovala jednak požadavkům dané doby, ale i místním poměrům. Bylo potřeba energicky jednat, což se stalo až po nástupu nového předsedy okresní školní rady do funkce. Půdorys původní školy zachytil na plánku 3. Teplý v r. 1886 nad kostelem vlevo (viz lednové Ozvěny). V témže roce ji koupil kníže Auersperg za 1350 zlatých od místní školní obce a po rozhodnutí o rozšíření kostela ji nechal v roce 1891 zbourat. Pocházela z roku 1739 a vrchnost, která byla patronem školy, zaplatila stavební materiál a osadníci při stavbě pomohli robotou. Řemeslníky hradila obec, resp. statek, příslušející od r. 1732 k nasavrckému panství.

Byla v ní pouze jediná místnost - učebna, v niž byla kachlová kamna a chlebová pec včetně bytu kantora, který získal světničku pro sebe až po přepaženi příčkou v r. 1787. V roce 1833 bylo zavedeno polodenní vyučováni (směnová) vzhledem k narůstajícímu počtu žáků (jejich počet činil v roce 1836 176 a přiškolených obcí bylo 6).

V polovině 19.století se řídící učitel dožadoval nutných oprav školy a po prohlídce stavitelem B. Škvorem byly skutečně některé hrubé závady odstraněny. Celkový technický stav byl však označen nadále za havarijní a pomohl dopis autority (duchovního správce) patrimoniálnímu úřadu v Nasavrkách, který zjednal nápravu. Poslední oprava se realizovala v r. 1861 (výměna krytiny - Šindele, podlahy a rekonstrukce záchodků).

Školním rokem 1884-5 se tato první škola v obci rozloučila se žáky, tj. po 146 letech existence. Druhý den po vysvěcení nové školní budovy (20.10.1885) se z ní odstěhoval nábytek, knihovna a zbývající inventář.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 3.únor 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany