Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Co jsme stihli v loňském roce? Nebylo toho zrovna málo!
Nejprve k pravidelným schůzkám.V naší neziskovce fungovaly v tomto roce 4 oddíly – Korálovky, Šikulky, Benjamínci a Myšáci a Myšky. Tyto oddíly se schází (kromě Šikulek) pravidelně každý týden, Šikulky jednou za 14dní. Informace o schůzkách naleznete na našich internetových stránkách.

Letošní rok jsme pořádali pro naše děti několik víkendových akcí - Ledová Praha, Korálovky vyrazily do „Áčka“ u Hoštejna, Mezitáborové setkání na Damašku, Palučinský oheň, Potáborové setkání na Damašku, ... Nezapomněli jsme ani na naše odrostlejší děti a dospěláky, pro které jsme připravili – víkend v Kokořínském Dole, Dobývání zříceniny hradu Ronova, sjíždění řeky Sázavy, herní víkend v Dolním Jelení,… Mezi jednorázové akce nejen pro naše členy patřil – úspěšný Karneval v hospůdce ve Škrovádě, Kuličkiáda, Bambiriáda, Velkolepý pochod Chrudim-Slatiňany, tradiční Pohádkáč, výroba ptačích budek, Mikulášská nadílka v DSS Slatiňany,… Vrcholem roku byl samozřejmě 14ti denní tábor, na který jsme letos vyrazili do Blažkova k Novému Městu nad Metují.

Kalendářní rok jsme jako tradičně zakončili oddílovými oslavami Vánoc se spaním v klubovně a zdobením stromečku pro zvěř.

Letošní rok jsme již stihli uspořádat Karneval v hospůdce na návsi ve Škrovádě. Všechny nás mile překvapila hojná účast. Rádi bychom tímto poděkovali manželům Bakešovým za zapůjčení sálu a za sponzorské dary Potravinám Málek, Vodafonu a Českým drahám.

Bližší informace o akcích a fotografie z nich získáte na www.robici.org.

ROBI Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany