Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Pardubický kraj vypisuje každoročně dotační a grantové programy v řadě oblastí, jako např. v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v kultuře a památkové péči, v oblasti životního prostředí, v regionálním rozvoji a cestovním ruchu a podobně. O tyto granty mohou obce, organizace, sdružení i jednotlivci žádat vždy ve stanoveném termínu. Vzhledem k tomu, že termíny pro podání žádosti o dotaci či grant bývají různé, je třeba sledovat webové stránky kraje, (www.pardubickykraj.cz) kde jsou všechny vypsané granty a dotace zveřejněny včetně podmínek a formulářů.
Pro informaci občanů uvádím, jaké žádosti a projekty ze Slatiňan Pardubický kraj v roce 2007 podpořil:

 1. Město Slatiňany získalo 515 000 Kč, z toho 100 000 Kč na zbudování venkovní tělocvičny pro veřejnost v k.ú. Škrovád (překážky, hrazdy, bradla, pyramidu atd.) Dále 5 000 Kč příspěvek na Laskavé večery, 60 000 Kč na provoz Infocentra a 350 000 Kč na pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí pro projekt Centrum Švýcárna.
 2. Základní škola Slatiňany získala 13 000 Kč, z toho 5 000 Kč příspěvek na 4 denní sportovně-turistické putování Alpami na kole z kopce, určené pro žáky 4. – 9. tříd. a 8 000 Kč příspěvek na vodácký výcvik na řece Jizeře.
 3. Spartak Slatiňany získal 105 000 Kč. 90 000 Kč na vybudování beach-volejbalového hřiště na plovárně, 10 000 Kč příspěvek na vybavení atletického oddílu a 5 000 Kč na nákup míčů pro mladé volejbalisty.
 4. Hřebčín Slatiňany získal 10 000 Kč na podporu účasti na závodech
 5. Jezdecký klub Pablo Slatiňany získal 10 000 Kč příspěvek na účast na jezdeckých závodech v průběhu roku.
 6. Junák Slatiňany obdržel příspěvek 20 000 Kč na kroužek ekologické výchovy a vybavení klubovny.
 7. Robi Slatiňany 20 000 Kč na vybavení klubovny.
 8. 10 000 Kč podpořil kraj účast Jakuba Pulpána ze Slatiňan na ME v šachu do 10 let.
 9. Společnost přátel přírodě blízkého lesa Slatiňany získala 40 000 Kč na přírodovědné přednášky, výstavu hub a školu ochrany přírody pro maminky na mateřské dovolené.
 10. Centaurea – sdružení pro monitoring a management krajiny, Slatiňany 42 000 Kč na asanaci netýkavky žláznaté na lokalitách Oběšinka a Okrouhlík, asanaci populací bolševníku velkolepého na Chrudimsku a asanaci a monitoring invazních druhů v povodí Ležáku.
 11. Akce pod záštitou členky Rady Pardubického kraje Marie Málkové byly podpořeny celkem částkou 60 000 Kč. Jednalo se o výročí 15. let ZUŠ Slatiňany, vybavení koutku pro žáky prvního stupně a doplnění žákovské knihovny ZŠ Slatiňany a podpora Michala Tichého v účasti na MS v rybolovu.
Marie Málková
radní Pardubického kraje
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany