Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rozšiřování rozhledu žáků a podpora výuky cizích jazyků patří mezi důležité úkoly školy. Na počátku tohoto školního roku jsme realizovali tři zahraniční akce.

Švýcarsko
Již po mnoho let se rozvíjí partnerská spolupráce mezi naší školou a školou ve švýcarské obci Rorbas, Freienstein-Teufen. Počátkem října odcestovalo 20 žáků ze Slatiňan na týdenní výměnný pobyt do Švýcarska. Žáci jsou ubytováni v rodinách, účastní se částečně výuky v tamější škole a zároveň navštíví některá zajímavá místa. Letos jsme absolvovali prohlídku Curychu, navštívili jsme Lucern se slavným Kapličkovým mostem, Rýnské vodopády, prohlédli si ledovcové muzeum… Žáci se museli o sebe postarat v prostředí cizojazyčných rodin. Mnozí navázali úzké přátelské vztahy se svými švýcarskými kamarády, které přivítají u nás v květnu příštího roku.

D. Vychodil

Anglie
Ve dnech 8.–12.října byli žáci naší školy na poznávacím zájezdě v Anglii. Cesta autobusem trvala skoro 21hodin. Zájezd zahrnoval 2 noci ve vybraných anglických rodinách a 3 dny výletů po anglic- kých městech a památkách. Mezi největší zajímavosti patřil Tower of London, kde jsou uloženy anglické korunovační klenoty, London Eye, odkud je vidět skoro celý Londýn a je to největší ruské kolo na světě, British Museum – jedno z největších světových muzeí. Velký ohlas měla návštěva London Dungeon, což je londýnské podzemí se středověkými mučírnami. Ubytování v rodinách nám umožnilo poznat životní styl Angličanů a také si ověřit své jazykové schopnosti.
Příjemná byla návštěva Shakespearova rodiště Stratfordu nad Avonou a středověkého hradu Warwick. Průvodcem byl všestranně vzdělaný pan doktor Mlčoch. Zájezd se všem velmi líbil.

Adam Valovič, Filip Zavřel

A co na to dospělí?
Pro nás, učitele, bylo velmi příjemným zjištěním i to, že anglic- ké rodiny naše žáky velmi chválily, oceňovaly jejich vstřícnost, slušné vystupování. Dokladem toho byly i drobné dárky, které si někteří žáci z rodiny odváželi.

Martina Brázdová, Hana Hűbnerová
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany