Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Počet cizinců v České republice pozvolna stoupá. Jen v okrese Chrudim jich mezi námi žije více než čtrnáct set. Většinou jde o Ukrajince, Slováky a Poláky, v menší míře se na tomto počtu podílejí Vietnamci, Rusové a další státní příslušníci. Podstatná část těchto lidí pracuje na pozicích, které jsou jinak obtížně obsaditelné.

Přispívají k našemu národnímu důchodu a je naším zájmem, aby ti, kdož této zemi přinášejí prospěch, u nás zůstali. K tomu, aby se „naši“ cizinci do české společnosti lépe začlenili, směřuje projekt pardubického sdružení Most pro lidská práva nazvaný „Dobrý den, sousede!“, který se uskutečňuje i na území okresu Chrudim. Je podpořen granty Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Jste ubytovatel cizince, jeho soused, spolupracovník, spolužák? Nebo jen znáte konkrétního cizince, který takto potřebuje pomoci? Potom je snadné projektu se aktivně zúčastnit. Stačí, když se přihlásíte (nejlépe cestou elektronické pošty) na adresu sdružení, jež Vám poskytne bližší informace a následně s Vámi uzavře smlouvu. V praxi jde o doprovod cizince ke dveřím jeho sousedů, krátká zastavení, během nichž se s nimi cizinec pozdraví a předá jim drobné dárky (jsou hrazeny z prostředků projektu).

Organizace a jednoduchá administrace jedné takové akce, během níž je navštíveno dvacet rodin sousedů cizince nebo jeho rodiny, je honorována částkou 1875 Kč. Netroufáte-li si na účast sami, pracovníci sdružení vám rádi pomohou. Kontakt: Most pro lidská práva, Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice, info@mostlp.org, 737 466 959,602 483 134, 467 771 170.

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany