Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Dne 24. listopadu uspořádá organizace Den zdraví pod názvem Zdravé město. Tuto akci pořádá svaz diabetiků, Všeobecná zdravot- ní pojišťovna, město Slatiňany, Sokol Slatiňany. Nabídneme Vám změření tlaku, cukru, cholesterolu a tuků. Dále budete mít možnost zakoupit řadu výrobků, zdravou výživu, cukr pro diabetiky, vý- borné sýry, hračky, kosmetiku, keramiku a řadu dalších výrobků.

S formou Roche jsme zajistili pro diabetiky nový glukometr, který bude zdarma. Využijte tuto jedinečnou akci, kdy má možnost kaž- dý diabetik bezplatně získat glukometr na měření cukru. Srdečně Vás zveme na tuto akci přijďte do sokolovny 24. 11. 2007. Začátek je od 9 hodin, akce potrvá do 16 hodin.
Svaz diabetiků děkuje řediteli hudební školy Ing. Šottovi za půjče- ní mikrofonu na členskou schůzi Svazu diabetiků.

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany