Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
S blížícím se podzimem pro Vás máme další nabídku besed o cestování spojených s promítáním. Tuto již pátou sezónu zahájíme ve čtvrtek 11. října v 19 hodin přednáškou pana Michala Pešaty o Kamerunu. Kamerun se nachází v západní části rovníkové Afriky a patří k oblastem s největší biotopovou a druhovou diverzitou. Někdy také bývá nazýván - Afrikou v malém. Oplývá velkým množstvím přírodních biotopů a rozmanitou květenou a zvířenou. Dosud zde bylo zaznamenáno přes 9000 druhů rostlin (z nichž 160 je endemických), a další stovky druhů obojživelníků, savců a ptáků. Michal Pešata nám bude vyprávět svoje zážitky z 3 měsíčního pobytu v této africké zemi, kde se zabýval nejen studiem rostlin a živočichů, ale také cestováním a poznáváním místních lidí a jejich způsobu života.

Hlavní část přednášky je o přírodě navštívených míst, a to pásmo horských lesů, křovitá savana a tropický deštný prales. Přírodopisná povídaní jsou doplněna o zážitky s místními domorodci – drobné postřehy o jejich způsobu života, jejich problémech, mentalitě a jejich vztahu k cizincům.

V úterý 6. listopadu bude následovat beseda s panem Oldřichem Bubákem o jeho přechodu Baffinova ostrova a v pořadí již 30. beseda se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince, kdy mezi nás opět zavítá Milan Pilný s přednáškou o nejzajímavějších evropských městech. Po Novém roce pro Vás chystáme filmy či obrázky a povídání z výpravy za podmořskými vraky, z putování po Pákistánu nebo vodácké výpravy do Afghánistánu či na Balkán.

Těšíme se na shledanou.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany