Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V minulých dnech byla dokončena další etapa úpravy parku před základní školou. Byly vybudovány chodníky s mlatovým povrchem, vytěžená zemina byla využita k vyrovnání terénních nerovností a na těchto plochách byl založen nový trávník. Dále byl doplněn živý plot podél Raisovy ulice, přemístěny lavičky k chodníku a zkušebně nainstalována lavička – posed pro teenagery. Celkový náklad na tuto etapu úprav představoval 483 tis. Kč + režijní náklady údržby města, z toho 34 tis. byl příspěvek Mikroregionu Chrudimsko.
Stavení práce provedla firma INSTAV Hlinsko, významný podíl odvedli také zaměstnanci údržby města. Poslední etapa, pokud to dovolí možnosti městského rozpočtu, bude obsahovat instalaci dalších laviček, stolu se sedátky a dalších tří posedů. Doplněna bude zeleň.
Výsledkem provedených prací je další hezky upravené veřejné prostranství. Na občany města, především na mládež, se obracíme při této příležitosti se žádostí, aby dodržovali zásadu, že vybudované chodníky jsou určeny pro pěší, ne pro cyklisty nebo k jízdě motorových vozidel. Zvláště čerstvě vybudované, neusazené mlatové povrchy cest jsou náchylné na poškození. Dále Vás žádáme o udržování pořádku, odhozené odpadky např. na upravených zelených plochách nepůsobí vůbec hezky a jistě ani naše spoluobčany pozitivně nereprezentují v očích návštěvníků města.
A. Odvárka
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany