Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Stručnou informaci o zdejším přírodně krajinářském parku se lze dočíst na informační tabuli v horní části parku za branou jež celý areál uzavírá. Zmíněná tabule je zároveň poslední zastávkou 3 km dlouhého okruhu naučné stezky kolem Kočičího hrádku.

Park byl zakládán v jižním horizontu zámku od konce 18. století Auerspergy, majiteli panství, a upravován dle anglického vzoru, preferující stylově upravenou volnou krajinu s romantickými doplňky. Rozlohou (16 ha) a počtem rostoucích stromů a keřů se řadí mezi druhou nejbohatší okrasnou zahradu ve východních Čechách. Nalezneme vněm i několik pozoruhodných solitérů zpestřujících barevné laděni, např. věkovitý buk červenolistý, chráněný jako památný strom.

Původně byla hodnotnější část parku z dendrologického hlediska oplocena a vyhrazena pouze pro rodinu majitele zámku, veřejnosti byl určen zbývající díl, označený také za lesopark. Tento stav trval až do konce pobytu Šlechty na zámku, tj do r. 1945. Dělící vnitřní oplocení patku bylo odstraněno až v r. 1991, neboť nebylo udržováno a hlavně pozbylo na významu. V žádném materiálu pojednávajícím o tomto parku se neuvádí přítomnost malé (polní) kaple, která je maskována příkrovem zeleně. Jedná se o poslední auerspergský doplněk parku, který byl v daném místě postaven v r. 1936 (viz foto). Bylo to u příležitosti 80. tých narozenin F. J. Auersperga, které připadalo na den 20 října. V následujícím roce (12. května 1937) byl pak místním farářem Josefem Pivoňkou vysvěcen. O tom též informovala deska, umístěná ve výklenku kapličky, avšak krátce po IL světové válce byla odstraněna. Stejný osud potkal i obraz světce o něco později, takže celý výklenek je nyní prázdný. Vstup připomíná architektonický prvek zv.edikula, rámující malý prostor před zadní stěnou kapličky. Nosné pískovcové pilíře přenášejí váhu krovu s krytinou. která tak chránila věřící před deštěm při bohoslužebném úkonu. I tato drobná auerspergská památka by si zasloužila jisté pozornosti, protože zub času zanechal na ni výrazné stopy, po desetiletí zcela opomíjenou a ignorovanou.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 30.září 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany