Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Projekt „Komplexní péče o oběti domácího násilí“ je novým projektem Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s.. Projekt je realizován od poloviny měsíce června 2007 a svými službami navazuje na již existující projekt JUPITER. Cílem projektu je poskytovat v Pardubickém kraji všestrannou pomoc obětem domácího násilí – zejména dětem, zároveň je určen pro pachatele domácího násilí.

Pomoc dětem je realizována prostřednictvím tzv. „školičky“ – metoda převzatá z Rakouska a Německa, skládá se ze dvou částí: terapeutického programu a klubové činnosti. Cílem tohoto programu je dát dítěti pocit jistoty, bezpečí, adekvátní sebevědomí, natrénovat svobodu rozhodování, sebereflexi, získat kvalitní informace, jak řešit krizové situace, na koho se obrátit, atd.

Program pro pachatele domácího násilí je určen těm, kteří si svůj problém uvědomují a chtějí jej sami řešit. Jedná se o ucelený soubor psychologické pomoci, probírají se různé oblasti – zodpovědnost za domácí násilí, zvládání vzteku, pravidla a modely partnerství, komunikace mezi partnery, právní poradenství, atd. Vedle probíhajícího programu pro pachatele probíhá též program pro oběti domácího násilí a cílem této spolupráce je podpora pachatele, podpora oběti a vzájemná koordinace.

Hlavním cílem programu je podporovat původní rodinu tak, aby všichni členové rodiny mohli vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. Vyjma uvedených služeb poskytujeme:
telefonickou krizovou intervenci: 469 623 899
e-mailové poradenství: bg@pestalozzi.cz
ambulantní služby
terénní služby
zabezpečujeme ubytování s utajenou adresou

Krizová pomoc a poradenství po telefonu či elektronickou poštou dává možnost klást zcela anonymně otázky týkající se problematiky domácího násilí, popřípadě nabízených služeb.

Služby jsou zajišťovány zcela bezplatně.

Může se na Vás obrátit kdokoliv, kdo se s touto problematikou potýká, ať už přímo, či nepřímo. Zajištění služeb může být zcela anonymní, je-li to požadavek zájemce.
Služby jsou poskytovány každý pracovní den od 8 do 17 hodin, příp. dle potřeb klientů!

Kontakt:
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Komplexní péče o oběti domácího násilí
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim

Tel. 469 623 899
e-mail: bg@pestalozzi.cz
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany