Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Svaz diabetiků na své schůzi 17. září 2007 zhodnotil práci za první pololetí roku. Je toho hodně, mluvit budeme o akcích svazu, výletech, vycházkách, besedách, přednáškách, výstavách, cvičení, plavání a neposlední řadě rekondičních pobytech. To vše jsme udělali, jaká byla účast a o co nejvíce je zájem.

Této schůze se zúčastní i naše předsedkyně ústředního výboru svazu PhDr. Ivana Richterová. Celá organizace na této schůzi popřeje naši nejstarší člence organizace Marii Steklé, která se 12. září dožije 100 let. Paní Marie Steklá aktivně pracovala v organizaci, starala se o pečovatelský dům, kam pravidelně docházela a vždy něco dobrého upekla a přinesla ke kávičce. Všichni ji za práci děkujeme a přejeme ji hodně zdraví a štěstí do dalších let. Zúčastňovala se všech našich akcí a vždy byla jako první na Dni zdraví či na naší výstavě. Má náš obdiv. Jsme rádi, že ji všichni budeme moci popřát.

Výbor svazu diabetiků
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany