Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Kdo a za jakých podmínek může podat žádost o ověření rodného čísla?
Nositel rodného čísla, popř. jeho zákonný zástupce.
Je možné zastoupení na základě plné moci?
Ano, žádost o ověření rodného čísla může podat kromě nositele rodného čísla či jeho zákonného zástupce také zástupce na základě plné moci.
Lze tuto žádost sepsat volnou formou?
Žádost o ověření rodného čísla je možné napsat volnou formou, přičemž musí obsahovat nezbytné náležitosti, jimiž jsou: jméno, příjmení, datum narození, místo a okres narození, důvod žádosti,adresu místa trvalého pobytu, datum sepsání žádosti, podpis žadatele nebo zákonného zástupce.
Je nutné připojit k žádosti ještě nějaké další dokumenty?
Kopii občanského průkazu a kopii rodného listu.
Podléhá tento úkon správnímu poplatku?
Ano úkon podléhá správnímu poplatku ve výši 50,-Kč. Lze jej uhradit formou kolkové známky či převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra. Správní poplatek je splatný nejpozději před provedením úkonu.
Kam se můžete s vyplněnou žádostí a přílohami obrátit?
Ministerstvo vnitra
Odbor správních činností
Oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
Žádost lze podat prostřednictvím pošty nebo osobně v úředních hodinách.
Úřední hodiny:
Po a st 8 – 17
Út a čt 8 – 16
Pá 8 - 12
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.srpen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany