Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Celosvětové skautské hnutí slaví letos 100 let. Slatiňanské skautské středisko slaví toto výročí v dobré formě. V letošním roce jsme zaznamenali růst členské základny, pracujeme v osmi oddílech všech věkových kategorií. V dubnu jsme si připomněli sté výročí založení skautingu víkendovou akcí a společným programem spojeným s vystoupením jednotlivých oddílů a družin.

Večer byli skauti a skautky vyvezení autobusem se zavázanýma očima do hlubokých železnohorských lesů a po skupinách hledali správnou cestu do Šiškovic. Během soboty jsme si formou her prožili některé inspirativní momenty z historie skautingu a večer pobesedovali u ohně. V neděli jsme pomáhali na brigádě v lese.

Pro veřejnost jsme připravili již tradiční skautský ples, tentokrát květinový. Dále chystáme pálení čarodějnic s hrami pro děti. Koncem května se vypravíme na mezinárodní skautské setkání Intercamp do Francie. Přírodovědný kroužek pod vedením Pavla Brůžka a Katky Doležalové se připravuje na soutěž Zelená stezka zlatý list. V červnu budeme sjíždět na lodích Sázavu.

V létě budeme organizovat pro své členy pět stálých táborů. Kromě jednorázových akcí pracujeme formou pravidelných týdenních schůzek. Snažíme se vést mládež ke smysluplnému a aktivnímu životnímu stylu.

Za tým činovníků střediska Junáka Slatiňany D. Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany