Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V minulých Ozvěnách jsme Vás seznámili se včelařstvím, hospodářskými poměry výroby a obchodu. V dnešním vydání budeme pokračovat cukrovary a pivovary. A jak jsme již v předchozích dílech uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.

Cukrovary
Cukrovar slatiňanský vystavěn byl ku přání pana Čeňka Karla knížete z Auersperga, otce nynějšího majorátního pána Františka Josefa knížete z Auersperga.
Se stavbou počato bylo v r. 1857 a táž skončena v r. 1858, tak že v listopadu r. 1859 poprvé se zpracováním řepy a zároveň s výrobou bílého zboží započato bylo.
Stavbu prováděl tehdejší architekt Benedikt Škvor zároveň se stavitelem, napotomním architektem a konservátorem kraje chrudimského Františkem Schmoranzem.
Strojní zařízení dodala strojírna Čeňka Daňka, měďařské práce továrna Ringhofferova. Cukrovar zařízen byl původně na zpracování 150.000 víd .centů řepy.
Šťáva dobývala se z kaše řepové lisováním na lisech. V roce 1865 zařízena byla saturace Frey-Jelínkova, v roce 1864 zavedena byla difuse, zavedením difuse množství zpracované řepy značně stouplo. V roce 1865 zařízena byla při cukrovaru též olejna na výrobu řepkového oleje, avšak již v roce 1874 byla výroba oleje zastavena a budova olejny ve skladišti bílého cukru proměněna. Jak tehdy skoro všeobecně obvyklo bylo, vyráběl i slatiňanský cukrovar konsumní zboží homolové (melis) přímo ze šťávy řepové, ale když pak cukr ve vlastní řepě obsažený k výrobě bílého zboží nestačoval, počal se kol roku 1870 surový cukr i z jiných cukrovarů k účelům rafinačním kupovat.
Nyní zařízen jest cukrovar na denní zpracování 4700 q řepy, množství ročně zpracované řepy činí průměrně 280.000 – 300.000 q, průměrná výroba vlastní suroviny činí as 45.000 až 50.000 q zboží. V rafinerii vyrábí se homolové zboží stolové (rafinády), centrifugální kostky, krystal, cukrová moučka, dále pak melispilé a concassé pro export. Hybnou silou pro stroje většinou expansní o celkové hmotnosti 430 HP skýtá pára vyvíjející se v 10 kombinovaných kotlích systému Tischbeinova, na 5 atmosfér přetlaku vytápěných, o celkové topní ploše 1640 m/2. Páry této užívá se též částečně k vaření, zahřívání a odpařování. Osvětlování cukrovaru dálo se až roku 1886 petrolejem a olejem, od roku 1886 zavedeno jest elektrické světlování.
Elektrický proud stejnosměrný o napětí 100 Voltů, dodávají dva dynamoelektrické stroje, jeden s bubnovým, druhý s věncovým induktorem o celkové výkonnosti 28.100 W.
Továrna v nynějším stavu odhadnuta jest na 1,500.000 korun.
Rafinerie odebírá surovinu u okolních cukrovarů a zpracuje vlastní surovinu. Vyrábí se jemnozrnné zboží pro tuzemsko. Pro export hlavně do orientu vyrábí se pilé a concassé.
Zástupcem závodu je B. Schopnu v Praze, ve Vídni a v Terstu. Mimo to : Banka pro země rakouské (fil. v Praze) . Živnostenská banka (filiálka v Jihlavy) a Hospodářská úvěrní banka.
V kampani řepní zaměstnává se 512 a v rafinerii 260 dělníků. Úředníků je 13.
Dělnictvo v cukrovarech jest většinou místní, utvořené z části z dělnictva zemědělského a z větší části z dělnictva, jež saisonní práci letní ukončilo (např. zedníci apod.) Dělnictvo pracuje ve dne i v noci ve dvou změnách po 12 hod. s půlhodinovou přestávkou ke snídani a hodinovou přestávkou k jídlu v poledne.
Mzda se vyplácí týdně pravidlem v pátek nebo v sobotu. Jen něco málo práce je úkolové. Mzda obnáší 1,70 – 2 K u mužů, ženy a dívky, jichž je zaměstnáno, mají mzdu asi o 1/3 menší. Dělnictva je pravidla dostatek. Jen výjimkou bývají zaměstnáni jako dělníci chovanci pracovny v Pardubicích.

S dalšími částmi Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách.
Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny.

Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany