Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vzhledem k tomu, že jsou v barevných kontejnerech na separovaný odpad (plasty, sklo a papír) stále objevovány odpady jako biologické zbytky, znečištěné dětské pleny a ostatní směsný komunální odpad, které do kontejnerů nepatří, považujeme za nutné připomenout správné zásady třídění odpadů z našich domácností. Nesprávné třídění, odkládání nerecyklovatelných odpadů do barevných kontejnerů, přináší nemalé problémy s budoucím využitím odpadů. Zpracovatelé odpadů nechtějí jednotlivé komodity s nepatřičnými příměsemi vykupovat a žádají úhradu za likvidaci odpadů na skládkách.
Správné zásady třídění:

SkloVhazovat: bílé nebo barevné sklo (bílé sklo do bílých kontejnerů, barevné do zelených kontejnerů), sklenice, odzátkované lahve, střepy…

Nevhazovat: keramiku, porcelán, uzávěry lahví, drátované sklo, zrcadla, zářivky, žárovky...

PapírVhazovat: noviny, časopisy, knihy bez vazby, sešity, kartony, lepenka, papírové sáčky...

Nevhazovat: voskovaný papír, pauzák, omyvatelný a tvrzený papír, použité hygienické potřeby, dětské plenkové kalhotky a hygienicky závadný papír, papír kombinovaný s kovovou či plastovou fólií (nápojové krabice tzv. tetrapaky, sáčky od polévek v prášku,..) a jiný potažený papír, dehtovaný a asfaltovaný papír, papír umaštěný a znečištěný potravinami, lepidlem,.., pytle vystužené plastem, pytle od chemikálií a od cementu, bezdřevý papír (pergamen), vazby knih…

PlastyVhazovat: plasty teplem tvárné – duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od nápojů, pochutin, potravin, kosmetických přípravků, pracích, čisticích a avivážních prostředků, přípravků bytové chemie, kelímky, vědra, nádoby a nejrůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů, plastové části hraček, domácích spotřebičů a nejrůznějších výrobků, dále části obalů a výrobky z pěnového polystyrenu, fóliové materiály jako jsou odnosné tašky, sáčky od mléka, igelitové tašky, pytle, sáčky, obalové fólie a zároveň i vymyté nápojové krabice -tzv. tetrapaky (obaly od mléka, džusů apod.)

Nevhazovat: obaly od nebezpečných látek (pytle od hnojiv apod.), podlahové krytiny, plastové tapety, novodurové trubky a textilie všech druhů, pěnové materiály (kromě pěnového polystyrenu) jako je molitan nebo pryž, odpadové trubky z PVC a všechny ostatní výrobky z tohoto materiálu, elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi, další předměty jako videokazety, skelné lamináty, bakelit, pneumatiky, izolace el. kabelů,.., výrobky z pryže a všechny ostatní neplastové předměty.

Odkládané odpady by měly být vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových etiket. Pro hospodárné využívání kontejnerů, které přispívá ke snížení nákladů spojených s likvidací odpadu, je nutné vhazované předměty, především obaly, řádně sešlápnout.

Nápojové kartony-„tetrapaky“ patří do plastuOpět pro připomenutí: nápojové kartony-„tetrapaky“ (obaly od džusů, mléka apod.) odkládejte do žlutých kontejnerů na plast! Tyto obaly nepatří do kontejneru na papír! Obzvláště u těchto obalů dbejte na jejich správné vymytí.

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadůKaždý obal je vyroben z nějakého materiálu, který je však někdy velmi obtížné poznat. Z tohoto důvodu jsou na obalech vytištěny různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Pro správné třídění přikládáme seznam těchto značek:

Papír:Plasty:


Sklo:

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany