Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Mladí křesťansky orientovaní lide ve Slatiňanech se nespokojili s úspěšně zorganizovanou sbírkou, při které se vybralo 30 302,50K. Knížka „Čtvrtý z mudrců“ spisovatele Henry van Dyka je inspirovala k napsání scénáře a nastudování hry „Čtvrtý král“. V místní sokolovně ji 21. ledna předvedli vděčným divákům, kteří ji odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

Hra pojednává o celoživotním putování orientálního mudrce s dary pro narozeného židovského krále – Spasitele.

Na své cestě se setkává s mnoha lidmi potřebujícími pomoc, kterou jim ochotně a s láskou poskytuje. Sytí hladové, pomáhá nemocným a opuštěným, vykupuje otroky a dává jim svobodu.

Na závěr svého života rekapituluje svůj život, , lituje že toho moc nedokázal a že se nesetkal s Ježíšem.

Odpovědí je mu hlas z hůry, který ho ubezpečuje, že se stkal s hledaným Spasitelem v podobě těch zubožených, kterým vždy poskytoval pomoc.

Tematicky tato hra velmi vhodně pokračovala v myšlence „Tříkrálové sbírky“ pomáhat potřebným.

Dvacetičlenný kolektiv v čele s řádovou sestrou Dolorezou zaslouží pochvalu a uznání.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany