Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 2006 završila organizace Svazu diabetiků ve Slatiňanech 15 let své úspěšné činnosti. Od svého počátku sdružuje svaz členy, kteří se s diabetem léčí, ale i ty, kteří této nemoci chtějí aktivně předcházet. K 31.12.2006 eviduje 150 členů a dalších 13 nových členů přijímá v lednu.

Pokračovali jsme v osvědčených formách činnosti z předchozích let. Bylo to pravidelné cvičení pod vedením p. Mackové v Domově sociálních služeb ve Slatiňanech. Chceme touto cestou poděkovat řediteli domova za poskytnutí sálu na naše cvičení. Ve dvou cyklech, na jaře a na podzim plavání spojené se cvičením v krytém bazénu v Chrudimi.

Na psychiku členů pozitivně působí kvalitně připravené akce. Patří mezi ně řada jednodeních výletů, krátkých vycházek, výstav a exkurzí. Jmenujme ty nejzajímavější, výstavy v muzeu v Chrudimi, Pardubicích, Chrasti, Zaječicích, dny otevřených dveří v domově sociálních služeb, Střední odborné učiliště v Chroustovicích, Zahradní centrum v Dubanech, Penzion pro seniory v Moravanech. Dále návštěva muzea v Holicích, ve Skuhravě nad bělou, betlém v Třebechovicích a Olejnici v Orlických horách, Kunětické Hory, hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Velmi zajímavá a pro účastníky prospěšná byla návštěva včelí farmy ve Veletově, nebo vyzkoušení „zázračné studánky“ u Kokešova. Vydařený byl také zájezd do Liberce do pěkného a velkého aqvacentra či zoologické a botanické zahrady. Všude, kam přicházíme nebo přijíždíme propagujeme naše město jednak zápisy do pamětních knih a při různých besedách.

40 členů naší organizace využila možnosti ozdravného pobytu v „solné jeskyni“ v Chrudimi, která byla zpřístupněna veřejnosti. V oblibě členů jsou pravidelné hudební a kulturní akce, které pořádá město Slatiňany. Opomenuty nezůstávají exkurze a neformální setkání členů svazu při návštěvě penzionu „U Nováků“ v Bítovanech, zde chceme poděkovat manželům Novákovým za sponzorský dar pro naši organizaci a za prohlídku jejich penzionu.

Samozřejmostí se pro členy stala pravidelná návštěva v domě pečovatelské služby ve Slatiňanech za účelem pobesedování s jeho obyvateli a předání jim drobných dárečků a vlastnoručně upečeného cukroví.

Zorganizovali jsme velmi prospěšný edukačně preventivní pobyt pro 39 členů v Daňkovicích na Vysočině. S velkým zájmem se setkává rekondiční pobyt v termálních lázních Podhájská na Slovensku. Tento pobyt organizujeme 2 x do roka, a to v květnu a září. Financován je plně samotnými účastníky. Již druhý rok jsme uskutečnili „Den zdraví“ pro Slatiňany a okolí s jednoznačným cílem nabídnout občanům, nejen diabetikům, možnost získat bezplatně vyšetření glykémie, tlaku krve, cholesterolu a obsahu tuku v krvi, zároveň jim nabídnout zdravotní pomůcky, byliny, zdravou výživu a další výrobky. I v roce 2006 byl o tuto akci u občanů zájem. Je zajímavé, že byly opět odhaleny další případy neléčeného diabetu.

Všechny tyto akce jsou finančně náročné. Díky sponzorskému daru manželů Novákových, Městského úřadu Slatiňany, grantu Krajského úřadu Pardubice, Ústřednímu svazu diabetiků, Všeobecné zdravotní pojišťovny a pomoci Zdravotnické školy Chrudim jsme mohli tyto akce zabezpečit.

Naše členky se v roce 2006 prezentovaly svými zdařilými výrobky na 2 výstavách ve společenském domě. První ve znamení Velikonoc a druhou před vánočními svátky. O obě výstavy byl u občanů zájem. Při příležitosti světového dne diabetiků jsme dne 14. listopadu zorganizovali pochod diabetiků, přes Škrovád k Monaku a zpět parkem do Slatiňan, kterého se zúčastnilo 88 členů. V roce 2006 se konaly 3 členské schůze, spojené s přednáškami a nabídkou dia potravin. Výroční členská schůze se konala 15. ledna 2007, kde jsme hodnotili činnost za uplynulý rop, ocenili práci některých členů a vytyčili úkoly na rok 2007.Schůze se zúčastnilo 110 členů. Velkým problémem zůstává, kde tyto schůze konat při takovém velkém počtu.

Na celostátním aktivu ústředí svazu diabetiků na Staroměstské radnici v Praze bylo uděleno poděkování v naší organizaci paní Ludmile Jelínkové, paní Marii Pytlíkové a naší nejstarší člence paní Marii Steklé.

Od založení organizace vedeme kroniku a fotodokumentaci o našich akcích.

Za úspěšný a zdařilý rok 2006 patří poděkování za obětavou a časově náročnou přípravu všech zmíněných akcí především panu Františku Kolkovi a předsedkyni svazu paní Olze Slachové.

Do roku 2007 přejeme členům svazu diabetiků hodně krásných zážitků při aktivním využití jejich volného času.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany