Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice vzniklo před 10 lety v Pardubicích. Od září 2005 nabízí své služby v Chrudimi a od ledna 2007 je bude nabízet také v Hradci Králové. V rámci rozšiřování služeb v květnu roku 2006 vznikl projekt „Rozvoj terénní sociální podpory dlouhodobě duševně nemocných lidí v Pardubickém kraji“. Cílem je rozšířit terénní sociální péči na celé území okresů Pardubice a Chrudim. Nabízí tak dostupnost služeb i mimo okresní města. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, programu SROP.

Občanské sdružení poskytuje sociální služby s cílem podporovat lidi s vážným duševním onemocněním v jejich právech a sociálním postavení tak, aby mohli žít v prostředí podle své volby (ve svém), co nejspokojeněji (podle svého) a co nejsamostatněji.

Služby jsou určeny duševně nemocným lidem starším 18 let, kteří potřebují praktickou, psychickou nebo lidskou podporu. Pomoc může být jednorázová, krátkodobá nebo dlouhodobá. Pomoc zasahuje do osobního života pouze s výslovným souhlasem a na základě potřeb klienta. Pracovníky služby, Vladimíru Wysockou, Hanu Měrkovou a Věru Pinkasovou, naleznete v Chrudimi na adrese Městský park 274.

Pracovníci poskytují poradenství o sociálních dávkách, důchodovém zabezpečení apod., dále i osobní asistenci, např. doprovázení na úřady či k lékaři. Věnují se individuální pomoci při řešení problémů v oblasti zdraví, práce, bydlení, volného času, financí a vztahů. Je možná domluva o nácviku dovedností k samostatnému bydlení a vedení domácnosti. Všechny poskytované služby jsou dobrovolné, bezplatné a jsou poskytovány za podpory města Chrudimi a Pardubického kraje.

Více informací získáte na našich webových stránkách www.pdz.cz, na telefonu 777 915 747 (Ing. Vladimíra Wysocká), 774 915 755 (Hana Měrková, DiS.) 777 915 744 (Mgr. Věra Pinkasová).
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany