Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Mnozí z nás si jistě vzpomínají na pana Kemra, který ve filmu Dobrá Voda bydlí ve Švýcárně a rádoby telefonuje se svým synem do Austrálie. V té době byla Švýcárna ještě obyvatelná, nicméně následující roky, hlavně dlouho se táhnoucí nevyřešená restituce, vykonaly dílo zkázy.

Teprve nedávno po ukončení restituční kauzy byl objekt převeden z Pozemkového fondu do vlastnictví města. Rada města se zabývá možnostmi rekonstrukce Švýcárny a možnostmi jejího dalšího využití. Objekt je památkově chráněn a zároveň se nachází v území CHKO. Oba faktory jsou na jedné straně v něčem omezující, na druhé straně zaručují, že objekt bude rekonstruován do původní podoby. Problémem bude samozřejmě financování. Podle prvních odhadů se náklady mohou vyšplhat na 35 mil. korun. Proto se zvažuje žádost na čerpání dotace z evropských fondů. V současné chvíli se uvažuje o dvou variantách:

a)penzion se zaměřením na hippoturistiku, ekoturistiku, cykloturistiku, informační centrum a destinační agentura
b)ekocentrum s možností informačního centra Železných hor a destinační agentura s možností využití pro další neziskové organizace včetně občerstvení

U obou možností se provádí studie proveditelnosti a celou problematikou se bude zabývat zastupitelstvo.
Město by samo ze svých prostředků mělo velké potíže hradit tak nákladný projekt. Proto zkoumáme možnost žádosti na získání prostředků z evropských fondů. Čerpání takových dotací se však řídí přísnými pravidly a objekt musí po několik let sloužit přesně  tomu účelu, na který byla dotace poskytnuta. Zároveň je třeba dobře zvážit, zda bude schvalovaný projekt v budoucnu natolik životaschopný, aby nebyl po dokončení oprav a zahájení provozu další zátěží pro městský rozpočet.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany