Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Každý školní rok má pro život naší školy několik vrcholů a důležitých momentů, které postupem času píšou historii naší ZUŠ. Jsou to dobré výsledky v soutěžích, dobře zvládnuté akce a nové projekty ale také i řešení palčivých problémů, které naše škola má.

Za velmi cenné a hodnotné je třeba pokládat vítězství B.Sejkorové, E.Faltysové a P.Drápalíkové v krajských kolech soutěží základních uměleckých škol ve hře na příčnou flétnu, trubku a zobcovou flétnu. Podobně skvěle si vedli žáci i výtvarného oboru, jejichž dílka nás reprezentovala na celostátní přehlídce výtvarných prací ZUŠ, která se koná každé dva roky ve Štemberku. Naše tanečnice zase zvítězili v nabité taneční soutěži „Poupata“, která se každoročně koná v Heřmanové Městci.

V minulém školním roce naše škola pořádala 66 akcí (výstavy, koncerty, divadelní představení, přehlídky aj.) pro veřejnost. Samozřejmě, že tyto akce měly různé nároky na přípravu a organizaci. Z těch „větších“ , dobře zvládnutých, jen namátkou : Vánoční vystoupení LDO v sokolovně s pohádkouKrálovna Koloběžka I., Abrakův den v sokolovně 1.6., jarní výstava VO na zámku, Týden tance v dubnu v sokolovně, hudebně-dramatické pásmo k 100 výročí úmrtí J.Wericha a další.

Minulý školní rok se také zapíše do historie naší školy vznikem folklórního dětského souboru „Formánci“. Květnové společné vystoupení Formanů a Formánků v sokolovně patřilo k nejzdařilejším akcím uskutečněným naší školou v minulém roce. Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří nezištně a velice operativně pomohli při tvorbě kostýmů. Stejně tak SRPDŠ, který naší škole organizačně i finančně pomáhá.

Dlouhodobě největším problémem naší školy je nedostatek učeben a do určité míry i hygienické podmínky. Avšak i zde se blýská na lepší časy. V létě rozhodla rada města, že naše škola dostane do užívání uvolněné prostory nad spořitelnou v domě služeb (čp.771). Chtěl bych za to radě poděkovat. Naše škola tímto získá krásné učebny pro VO a LDO, kabinety, archiv, a současně může zadaptovat a efektně využít prostory v hlavní budově školy pro HO. V současné době se dokončují úpravy, aby nejpozději od ledna 2007 mohl výtvarný obor zahájit svou činnost v novém.

V tomto školním roce je na naší školu zapsáno 402 žáků (z toho na pobočce v Nasavrkách 81). Dobrou perspektivou pro rozvoj školy je i nízký věkový průměr. V roce 2007 oslaví naše škola 15 let svého vzniku. Už nyní s kolegy a žáky pro vás připravujeme zajímavé programy.

Aktuální informace ze života naší školy můžete mít i z našich internetových stránek :

www.zus.slatinany.cz

Petr Šotta

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.prosinec 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany