Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Město Slatiňany vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucí hospodářsko – správního odboru

Druh a charakteristika práce: vedení hospodářsko – správního odboru (finanční oddělení, správa majetku, vnitřní věci)

Místo výkonu práce: Městský úřad Slatiňany.

Jmenování vedoucího úředníka je podmíněno splněním předpokladů dle § 4 zákona

č. 312/2002 Sb .

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

  • vysokoškolské vzdělání, VŠ ekonomického nebo právnického směru výhodou,

  • znalost legislativy (zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhláška MF č. 416/2004 Sb., zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 128/2000 Sb o obcích, další související obecně závazné předpisy)

  • koncepční, řídící, organizační a komunikativní schopnosti,

  • rozhodnost, samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení,

  • aktivní znalost práce na PC (MS Office), řidičské oprávnění skupiny B,

  • minimálně 5 let praxe (praxe v řídící funkci vítána),

  • znalost anglického jazyka vítána.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. března 2007 nebo dle dohody

Písemné přihlášky v termínu do 22. listopadu 2006, do 16.30 hod.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně povinných náležitostí přihlášky a povinných příloh je v plném znění k dispozici na úřední desce městského úřadu, na webových stránkách města na adrese: www.slatinany.cz a v Infocentru města Slatiňany.

Případné dotazy zodpoví tajemník MěÚ Slatiňany Ing. Jiří Hodic, tel 469 660 237, e-mail: tajemnik@slatinany.cz

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.listopad 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany