Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Na základě zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je na Městském úřadu Slatiňany, odboru výstavby a ŽP k nahlédnutí záměr firmy EURO -.ŠARM spol. s.r.o., Šenov na rozšíření skladovacích kapacit obchodního skladu Slatiňany.
Na Krajském úřadu Pardubického kraje lze do oznámení nahlédnout, činit výpisy a kopie u odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, Pardubice a to v úřední dny v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Do textové části oznámení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz *nové okno) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http//www.env.cz/EIA *nové okno), kód záměru PAK 187.
Datum vyvěšení informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje je 24. října 2006, viz internetové stránky Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz *nové okno)
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.listopad 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany