Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V minulých Ozvěnách jsme Vás seznámili s "Květenou" z díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko. V dnešním vydání bychom Vám přiblížili lesy, stráně, vody a lišejníky. A jak jsme již v předchozích vydáních uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Listnaté lesíky a křovité stráně

Sem příslušejí též olšiny, vysázené na mokrých, odvodnění znesnadňujících stanovištích Vorliny u Slatiňan. Stráň od Chrudimě k Slatiňanům a dále ke Škrovádu hostí : lipnici cibulatou, pýr psí, smělek sivý,ostrolist položený, dejvorec mrkvovitý, mochnu přímou, vikev kašubskou a tenkolistou.

Vody a pobřeží

Proudící vodstvo zastupuje několik potoků západní poloviny okresů, které vodu svou přímo Labi dávají, a pak Chrudimka, která přijímá pod Ouřeticemi silnější přítok Volšinku. Pod Slatiňany stává se tok Chrudimky pozvolným. V oklikách jejího toku usazuje se štěrk, kdežto v zátočinách toku dolního jsou bahnité i písečné nánosy s příslušnou florou.

Lišejníky skalní

Ve Škrovádě po obou březích Chrudimky od severu k východu otevřené jsou pískovcové lomy. Na pravém břehu jsou to kolmé stěny v půdorysu klikatě pravoúhlé, většinou přímo na slunci, a tudíž se skrovnou florou lišejníkovou. Trochu stínu jest jen na severních stěnách. Ve vodorovných trhlinách zadržuje se prachem prosakující voda a chaos rostlin objevuje se v řadách : mechy, kapradiny, ostřice, vřes, břízka a trochu jiných rostlin pasečních, nic více. Zdejší pískovec na některých stěnách snadno zvětrává. Jednotlivá zrnka se vydrolují, pročež nemůže zde drobnější flora obstáti. Jen několik stěn je lišejníkem pěkně potaženo. Jdeme-li ze Škrovádu polní cestou přímo k nádrži, zastavme se u polního tarasu z pískovcových kvádrů. Nikde nenajdeme tak pěkně vyvinuté skalní formy lišejníku, jako zde. Sama jediná pokrývá skoro celý taras, obyčejně je celá zaprášená, po dešti však pěkně vyniká. Rovněž hojná je na kvádrech ve Slatiňanech a v Chrudimi.
S dalšími částmi Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách.
Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny Slatiňany.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.srpen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany