Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Do konce měsíce května zbýval jediný den, počasí bylo spíš podzimní než jarní, ale to neubralo nic na dobré náladě dětem z kytičkového a motýlkového oddělení z mateřské školy. Vždyť dnes je čeká výlet.
Ráno jsme se začali scházet už po půl sedmé na slatiňanském nádraží. Počkali jsme si na vláček, který nás dovezl do Pardubic. Vystoupili jsme na závodišti a pěšky se vydali k Dopravnímu podniku města Pardubice. Tady už na nás čekal pan M.Janda se svým trolejbusem, který vlastní Pardubický spolek historie železniční dopravy a uspořádal pro nás zdarma mimořádnou jízdu městem Pardubice. Průvodčím starého trolejbusu byl pan O.Cížek (připojil se k nám při cestě k lékaři), od kterého jsme obdrželi jízdenku, která se dříve pro jízdu kupovala a dokonce ji všem účastníkům procvakl kleštičkami tak, jak tornu bylo dříve, abychom nebyli černými pasažéry.
Za umožnění této jízdy patří poděkování panu Dorazilovi, který nám tuto událost zprostředkoval. Dík patří i paní Dorazilové, která nás na výletě doprovázela. Pan řidič nás provezl téměř všemi částmi Pardubic, které měly děti možnost pozorovat z okna trolejbusu. Velkým zážitkem pro ně bylo pozorovat při práci auto s plošinou při opravě trolejí a výměně uhlíků. Na jedné ze zastávek jsme se vyfotografovali.
Po desáté hodině jsme byli všichni očekáváni na pardubickém zámku. Už na nádvoří nás svým křikem vítalo několik krásných pávů, kteří se pyšnili svými pavími oky na svých rozevřených chvostech. V zámku jsme si prohlédli několik expozic: fauna a flora Polabí s krásnými exponáty zvířat, ptáků, hmyzu, ryb a rostlin, výstavu dětských hraček, které hlavně učitelkám připomněly dětství jejich i jejich rodičů a nakonec jsme se ocitli v království víl, elfů, skřítků, trpaslíků a čertů..
Plní krásných zážitků jsme se vraceli od zámku přes Pernštýnské náměstí, kde jsme si všichni prohlédli nádherné fresky na opravených domech a v jeho středu kašnu s vodou..Po projití Zelenou bránou na nás čekal opět pan řidič se svým trolejbusem a dovezl nás na hlavní nádraží, kde jsme nasedli do vláčku a vrátili se zpět do Slatiňan do své mateřské školy. Tam na nás čekaly paní kuchařky s výborným obědem.

Za MŠ Hana Rudová, učitelka
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany