Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Od 24.4. do 5.5.2006 proběhla ve Společenském domě ve Slatiňanech výstava fotografií pod názvem " Slatiňany očima předků aneb nalezeno ve starých skříních a šuplících". Výstavu slavnostně zahájil pan starosta MVDr. Ivan Jeník za příjemného doprovodu známého slatiňáka pana Daniela Štulpy, který podmaloval jeho slova překrásnými skladbami na klavír. Myslím, že výstava měla úspěch jak u mladší, tak hlavně u starší generace občanů., vždyť ji navštívilo bezmála 600 návštěvníků.
Mladší měli spíš zájem o to, kde najdou dům, ve kterém bydlí, byli překvapeni Kočičím hrádkem, který byl jenom na holé skalce a po stromech nebyla ani památka, záviděli ostrůvek na plovárně, zimní stadión nebo udiveně zkoumali zdejší základní školu, která se uchovala na fotografiích z doby, kdy měla ještě jenom dvě patra. Nejvíc ale přeci jenom oceňovali obrázky ze současnosti, která je jim nejbližší. To starší generace si přišla na své. Vyslechli jsme různé příběhy a historky, které v nich probudil pohled na stará, jim známá místa a velice ochotně o nich vyprávěli a podělili se o další kousek historie s ostatními návštěvníky. Myslím, že se toto připomenutí historie vydařilo, a jistě nebude posledním, které bylo možné shlédnout.
Tím bych také chtěla za Městskou knihovnu i Městský úřad ve Slatiňanech poděkovat všem občanům, kteří byli ochotni zapůjčit své fotografie, a tím vytvořit ještě zajímavější pohled na místa, která jsou dnes již historií. Stejně tak dík patří i panu Danielovi Štulpovi za hudební doprovod při zahájení výstavy.
Renata Maryšková
Městská knihovna ve Slatiňanech
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany