Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 se konají ve dnech 2. a 3.6.2006 (2.6.2006 od 14 do 22 hodin, 3.6.2006 od 8 do 14 hodin).
Volební místnost pro okrsek č. 1 je umístěna vpravo v budově radnice v přízemí vpravo (pozor: zde dochází ke změně oproti původní Hasičské zbrojnici). Volební místnost pro okrsek č. 2 je Společenský dům (bývalá školní jídelna, volební místnost pro okrsek č. 3 je opět v ZUŠ Slatiňany, volební místnost pro okrsek č. 4 Škrovád je v budově úřadovny ve Škrovádě čp. 11, pro volební okrsek č. 5 Trpišov je volební místnost přemístěna ze staré úřadovny do nové, která je vybudována z části budovy prodejny Trpišov čp. 93 a volební místnost pro okrsek č. 6 Kunčí zůstává v úřadovně Kunčí čp. 2. Bližší informace naleznete v „Oznámení o době a místě konání voleb“, které je vyvěšeno na úřední desce..
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem České republiky, nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany