Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Přestože většina z nás již Sběrný dvůr města Slatiňany, který je umístěn u vlakového nádraží v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s., využila nebo využívá, připomínáme následující:
ve sběrném dvoře mohou občané města Slatiňany a vlastníci staveb na území města Slatiňany určených nebo sloužících k rekreaci po předložení občanského průkazu odložit nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou např.: odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků-např. herbicidů a pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný-např. hadry od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ale i další komunální odpady jako např. ledničky, mrazáky, papír, sklo, kovy, staré oděvy a hadry, kompostovatelný odpad (listí, větve, tráva apod.) a objemný odpad z domácností (starý nábytek, koberce, matrace apod.).
DO SBĚRNÉHO DVORA NELZE ODLOŽIT:
- stavební odpad (cihly, beton, suť, eternit, lepenka (střešní) a ostatní stavební materiál)
Tyto druhy odpadu lze odložit za poplatek nejblíže buď na skládku Podhůra-tel.č.:469681522) nebo do sběrného dvora v Chrudimi-tel.č.: 469630007)

Požadavky na některé druhy odpadů:
- ledničky a mrazáky odkládejte do sběrného dvora úplné (tedy včetně motorku a hlavně freónu),
- autobaterie odkládejte s náplní (NEVYLÉVAT) a
- TV obrazovky odkládejte pokud možno neponičené (včetně skla a cívky)

Odpad uložený ve sběrném dvoře podléhá nezbytné evidenci, proto Vás žádáme, abyste vždy nahlásili obsluze sběrného dvora svůj úmysl odpad ve dvoře odložit a v žádném případě neodjížděli ze sběrného dvora bez zaevidování druhu a množství odpadu.
Odložení odpadu je pro občany trvale hlášené na území města Slatiňany a osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci na území města Slatiňany zdarma!

Provozní doba sběrného dvora:
PONDĚLÍ a ÚTERÝ : od 6:00 do 15:30
SOBOTA : od 8:00 do 12:00
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany