Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30 .listopadu 2006 (Městský úřad Slatiňany, matrika)
Dále upozorňujeme, že výjimka z povinnosti výměny občanského průkazu pro občany narozené před 1. lednem 1936 se vztahuje na tuto etapu výměny. Občané narozeni před 1. lednem 1936 nebyli této povinnosti zproštěni, ale výměna jejich občanských průkazů byla pouze posunuta do 31. prosince 2008. Doporučujeme občanům, aby výměnu občanského průkazu neponechávali na poslední měsíce, ale žádali o výměnu již nyní. Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek.
Změny v cestovních dokladech
Od 1. září 2006 budou nebudou již žádosti o vydání cestovních dokladů přijímány na Městském úřadě Slatiňany
. Žádost o vydání cestovních dokladů s biometrickými prvky bude podávána na Městském úřadě Chrudim, kde bude přímo snímána podoba občana a jeho podpis. Podle doposud známých informací by nemělo dojít ke zvýšení správních poplatků za vydání biometrických cestovních pasů (200,-Kč dospělý, 50,-Kč dítě do 15ti let). Žádáme naše občany, kteří vědí o tom, že budou potřebovat nový cestovní pas, aby využili možnosti o doklad požádat dříve a ještě na Městském úřadě Slatiňany. Platnost v současné době vydávaných cestovních pasů nemá být měněna!!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany