Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Město Slatiňany získalo darem dvě náhrobní plastiky zařazené do ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Tyto plastiky pocházející z poloviny 19. století v hodnotě čtvrt miliónu korun darovali našemu městu manželé Padertovi z Prahy. Pan Gustav Paderta je potomkem pana Josefa Holuba, dlouholetého starosty Slatiňan. V současné době jednáme se státním zámkem Slatiňany o vystavení těchto památek v jeho areálu. Manželům Padertovým za tento dar srdečně děkujeme.
Josef Holub
(výňatek z kroniky města)


Narodil se roku 1848. Obchodník, který byl roku 1880 zvolen starostou vedl nepřetržitě správu obce do roku 1909. V tomto roce byly politickým úřadem v Chrudimi nařízeny obecní volby. Ty se konaly ve znamení opozice proti dosavadnímu starostovi Josefu Holubovi. V těchto volbách zvítězil převahou hlasů pan František Jirouš. Starostou byl do roku 1913. V tomto roce byl na průběh voleb podán protest. Po vyřízení tohoto protestu byl v červnu roku 1913 opět starostou zvolen pan Josef Holub. A byl jím až do své smrti, a to do 31.července 1916.
S příchodem starosty pana Josefa Holuba začala nová éra rozkvětu Slatiňan. Pan Holub působil ve funkci starosty 32 let, zároveň působil jako předseda školní rady. Za dobu jeho úřadování byl vidět velký rozvoj obce i školství.
Byla vystavěna nová škola a nová školní zahrada. Byl sestaven regulační plán dle kterého se prováděly nové stavby, byly upravovány a udržovány obecní cesty, byl vysazen sad P. Marie, byly vybudovány chodníky, nábřeží, byla postavena obecní plovárna a koupelna.
Byly zřízeny spolky : živnostenský, hasičský, okrašlující, čtenářská Beseda, záložna a obecní knihovna.
Jeho moudrým a pečlivým řízení se Slatiňany staly vzornou a uvědomělou obcí.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany