Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
První impuls k ustavení územní organizace vzniku bezprostředně po založení Svazu diabetiků v Praze v roce 1990.
Místní organizaci zakládá dne 4.11.1990 8 členek - paníBohuňková, Gábrišová, Kolková, Kubantová, Mazuchová Vlasta, Pochobradská, Procházková a Roztočilová. Z jejich popudu je 9.4.1991 oficiálně založena územní organizace Svazu diabetiků ve Slatiňanech jako první v okrese Chrudim. Na ustavující schůzi byl zvolen 4 členný výbor v čele s předsedkyní paní Miloslavou Kolkovou.Od prvních začátků sdružoval Svaz diabetiků členy, kteří se diabetes léčili, ale i těch, kteří této nemoci chtěli aktivně předcházet. Diabetes nese s sebou řadu potíží. Cílem organizace je postarat se to, aby člověk nebyl se svou chorobou sám. Pořádá proto řadu kolektivních akcí, které velmi dobře působí na psychiku nemocných.
Od počátku založení svazu diabetiků zorganizoval výbor v zastoupení hlavního organizátora a programátora Františka Kolka stovky zdravotních vycházek, oblíbených jednodenních výletů, exkurzí, zdravotnických přednášek, návštěv koncertů, rehabilitačních cvičení, kurzů plavání spojených s rekondičním cvičením ve vodě, týdenních rekondičních pobytů, návštěv v domě pečovatelské služby a dalších aktivit.
Od roku 1994 se začíná s rehabilitačním cvičením členů pod vedením paní Růženy Mackové, pochopení nacházejí v ústavu sociální péče, který propůjčuje prostory na cvičení. V témže roce se organizace podílí na zdárném průběhu oslav 700 let založení města Slatiňan.
V roce 1995 zahajují rekondiční pobyty členů o víkendech, ale i týdenní, nejprve přidružením se k jiným organizacím, ale již v roce 1999 se uskutečňuje první vlastní pobyt v Renospondu na Zderazi, později v Junior centru Seč, na Košumberku, v Daňkovicích a od roku 2004 v Podhájské na Slovensku. Nad těmito pobyty přebírá po zdravotní stránce dohled paní Olga Slachová.
V roce 1996 se uskutečnila první společná rekreace 20 členů v Rožnově pod Radhoštěm. Mnohotvárná činnost organizace, aktivní využití volného času bylo důsledkem rychlého růstu členské základny, která činí k dnešnímu dni 148 členů. Nejvyššímu uznání za významnou pomoc a péči o diabetiky od Úředního svazu diabetiků ČR se dostalo v roce 1995 paní Kolkové a v roce 2004 oběma manželům Kolkovým.
V roce 2004 dochází k výměně předsedkyně. Paní Miloslava Kolková rezignuje z funkce ze zdravotních důvodů a do vedoucí funkce je zvolena paní Olga Slachová. Početná organizace a její vedení odstartovalo přípravy na dosud nejnáročnější akci, kterou byl v roce 2005 „Den zdraví“, druhý ročník „Dne zdraví“ chceme uskutečnit v letošním roce jako součást oslav 15. výročí založení organizace Svazu diabetiků ve Slatiňanech.
Výbor SD Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany