Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Oznamuje všem občanům a firmám zapojeným do systému nakládání s komunálním odpadem, že mohou využívat žluté nádoby určené k odkládání plastů též k odkládání nápojových kartonů-"tetrapaků", kterými jsou krabicové obaly od mléka, džusů, apod.
Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů Každý obal je vyroben z nějakého materiálu, který je však někdy velmi obtížné poznat. Z tohoto důvodu jsou na obalech vytištěny různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Pro správné třídění přikládáme seznam těchto značek:

Papír:


Plasty:


Sklo:
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.duben 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany