Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nelegálním dovozem a ukládáním odpadů z členských států Evropské unie do České republiky, věnujte, prosím, pozornost tiskové zprávě Celní správy České republiky a výzvě v ní obsažené zveřejněné na www.slatinany.cz naleznete příslušné odkazy v článku Ptačí chřipka a nelegální dovoz odpadů.
Případné podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí můžete oznámit na speciální telefonní linku Celního ředitelství Hradec Králové 495 756 142 či Generálního ředitelství cel 261 333 333.
Dále bych rád upozornil na informace týkající se nebezpečí aviární influenzy ptačí chřipka: . . Chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, se týká mimořádná veterinární opatření:. Není nutné se příliš znepokojovat, ale je třeba dodržet některé zásady. V případě nálezu ojedinělého mrtvého kusu ptactva (s výjimkou vodního nebo hrabavého) postačí tento zakopat do země min. 80 cm hluboko a přitom zasypat chlorovým či nehašeným vápnem, za dodržení základních hygienických zásad (při této práci nejíst, nepít, nekouřit a poté si důkladně omýt ruce). Další možností je likvidace prostřednictvím některé asanačních firem, např. ASAP, s.r.o. Věž, tel 569 408 111, 569 423 863. V případě takovéhoto nálezu na veřejném prostranství, prosím, informujte městský úřad.
Pokud by se jednalo o hromadný úhyn ptactva (nad 5 ks) nebo o vodního či hrabavého ptáka, nedotýkejte se ho a neprodleně informujte Krajskou veterinární správu Pardubického kraje tel. 466 263 122, 466 263 131 nebo Inspektorát veterinární správy Chrudim tel. 469 622 607. Informaci můžete podat i prostřednictvím MěÚ Slatiňany či Policie ČR nebo Městské policie. Odkaz je opět na webu města Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník, starosta města
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.duben 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany