Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
16. ledna 2006 se konala výroční schůze, na které členové organizace bilancovali úspěchy i neúspěchy činnosti v uplynulém období roku 2005. Mezi pozitivní akce patří bezesporu řada uskutečněných jednodenních zájezdů za účelem poznání krás a zajímavostí jednotlivých regiónů naší vlasti. Turistické vycházky zaměřené na udržení tělesné kondice našich členů a seznámení se se zajímavými objekty v okolí našeho města.Shlédnutí výstavy děl malíře Antonína Slavíčka, absolvování několika exkurzí.
Organizátorem zájezdu, vycházek a exkurzí je pan František Kolek, kterému patří poděkování za vhodný, zajímavý výběr a obsah všech akcí. Členové svazu diabetiků rádi navštěvují kulturní akce, které pro ně pořádá MěÚ Slatiňany. V uplynulém období to byly koncerty, poslech při dechovce, vystoupení národopisnému souboru. Ve své činnosti nezapomínáme na svoje hlavní poslání, to je prevence a edukace. Během roku jsme uskutečnili 4 členské schůze, při kterých jsme zajistili odborné zdravotní přednášky a nabídli členům některé zdravotní potřeby.
Tradicí se pro naše členy stala také účast na každoročním ozdravném pobytu v Podhájské na Slovensku, který uskutečňujeme v měsíci květnu a září. Dále je to tradiční rekondiční pobyt v loňském roce ve Zderazi, v krásném lesním prostředí Toulavcových maštalí. Součástí tohoto pobytu je denní cvičení, přednášky, besedy a rozjímání o zdraví, měření cukru, hmotnosti a krevního tlaku. Tyto akce organizuje a zároveň provádí zdravotní dohled předsedkyně organizace paní Olga Slachová. Další hojně navštěvovanou akcí je pravidelné plavání spojené se cvičením v krytém bazénu v Chrudimi. Dále je to pravidelné rekondiční cvičení, které vede paní Růžena Macková. Největší akcí loňského roku byla organizace „Dne zdraví“, která se uskutečnila 5. listopadu 2005 ve spolupráci s VZP, Sokolem Slatiňany, Zdravotnickou školou Chrudim, MěÚ Slatiňany, Junákem. Největší radost jsme měli z návštěvnosti, která činila 700 lidí a z jejich slov uznání a pochval na vystavené a prodejné zboží a zvlášť na zdravotní preventivní péči zaměřenou na měření cholesterolu, cukru a tuků i na poradenskou službu lékařů Dr. Tuhého a Dr. Hudcové.
Poděkování za zdařilý průběh akce patří především předsedkyni organizace paní Olze Slachové, ale i členkám a členům, kteří bezzištně akci připravovali a aktivně se zúčastnili jejího průběhu. Poděkování patří našim sponzorům firmě Francouz, Pekárně Slatiňany, prodejně Květ. Naše členky se účastnily pravidelných návštěv v domě s pečovatelskou službou, při významných ročních obdobích, aby je potěšily svojí přítomností, ale i dárky a vlastnoručně upečeným pečivem. Naše schůze jsou odrazem k realizaci naplánovaných úkolů, ale i neformálním místem k vzájemným setkáním a družným debatám. Nepodařilo se nám vždy uskutečnit všechny akce a to zapříčiněním nevlídného počasí nebo malým zájmem ze stran členské základny. Za příkladnou práci byli na výroční schůzi oceněny tyto členové a členky: paní Tycová, Pytlíková Marie, Prášilová, Koubová, Louvarová, Pytlíková Eva, Nováková, Ročková, Víšková Marie, Quisnerová, Plívková, Kolková, Steklá, Pitrová, Boháčová, Dědourková, Musílková, Jelínková a paní Hromková. Přes některé malé nedostatky považujeme za rok 2005 zdařilý a úspěšný.
Výbor SD Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany