Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Pak právě pro Vás je určen program Make a Connection, který v České republice pokračuje již pátý rok. Do programu se mohou přihlásit týmy mladých lidí ve věku 16-24 let a ucházet se se svými projekty o finanční podporu (až 50.000 Kč). Kromě toho mají šanci poznat nové přátelé a bezplatně se zúčastnit seminářů v oblasti propagace, médií, public relations či třeba administrace projektů.
Projekty jsou určeny mladým lidem, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, ale přesto by rádi něco udělali pro svoje okolí. V minulosti dobrovolníci pořádali akce pro děti, pomáhali přírodě, učili seniory pracovat na počítači či pořádali tvůrčí setkání.Nemusíte se obávat složitostí, protože již při přípravě projektu se na nás můžete kdykoliv obrátit. Poradíme vám s rozpočtem, vyplněním formuláře a dalšími náležitostmi. Více se dozvíte na stránkách www.pripojse.cz. Neváhejte a obraťte se s jakýmikoliv dotazy na koordinátora projektu Romana Málka z Klubu hurá kamarád na telefon 603 991 003 nebo e-mail roman.malek@khk.cz
Kdo může žádat o grant
  1. mladí lidé ve věku mezi 16-24 lety, kteří vytvoří minimálně 8 členný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let
  2. podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji

Na co jsou granty určeny
  1. na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006)
  2. na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.)
  3. na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širší okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.)

Na co nejsou granty určeny
  1. na podporu občanským sdružením
  2. projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům
  3. na úhradu osobních nákladů realizátorů
  4. projekty jednorázového charakteru
  5. projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené
Roman Málek
koordinátor programu Make a Connection v Pardubickém kraji
Klub hurá kamarád
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
mobil: 603 991 003
e-mail: roman.malek@khk.cz
http://www.khk.cz
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany