Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V listopadovém vydání Ozvěn Slatiňan jsme Vás seznámili v "Horopisem" a " Vodopisem" z díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko " Obraz přírodní". A jak jsem již v předchozím vydání uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Příspěvky se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí.
V tomto článku Vám přiblížíme oblast "GEOLOGIE".
Východočeské vrstvy silurské vyplňují jihozápadní část okresu chrudimského a nepatrně toliko zasahují též do severozápadní části okresu nasavrckého.
Na straně severní u Slatiňan, Podhůry, Lhoty, Rabštýnku, Janovic, Moravic, Chotěnic, Heř. Městce, Konopice a Načešic ztrácejí se pod křídovým útvarem, zapadajíce na SV hloub a hloub, takže u Semtína za Pardubicemi, kde byly vyvřelým čedičem na povrch vyneseny, leží velmi hluboko.Více než dvě třetiny plochy, již zaujímají vrstvy silurské, náleží břidlicím, jež jsou prostoupeny ve 4 pásmech křemenci. Toto pásmo se šíří k Rabštýnku, vystupuje u Kuchánovic, odkudž se rozšiřuje na Podhůru, k Slatiňanům a západně od Škrovádu.

Břidličnatostí vynikají zvláště felsity porfyrové, jako např. v okolí Svídnice a Lukavice.
V dolech lukavických, jež jsou dnes uzavřeny dobývala se břidlice talková s hojným obsahem pyritu. Pyrit jest ve všech porfyrech našich dosti častým zjevem. Zhusta nalézá se přeměněn buď v hnědel /Svídnice, Skála u Škrovádu aj./. Nejpěknější pohled do porfyru poskytuje lom mezi Borkem a mlýnem ve Skalách. Kámen se zde zpracuje na štěrk a do staveb. Dle vzezření je to felsitový porfyr.
Břidličnaté porfyry v pravém břehu Chrudimky mezi Borkem a Svidnicí činí dojem svorů, v nich pyrofyllit leskne se totiž jako muskovit ve svorech. Poměry uložení ovšem poučují, že není hornina sedimentární jako svor, nýbrž vyvřelá. S dalšími částmi prvního obrazu Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách.
Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny Slatiňany.
Renata Maryšková – vedoucí Městské knihovny
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany